Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Ni

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Ni (Niken) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2H2O + 2NiSO42H2SO4 + O2 + 2Ni

Điều kiện khác: điện phân

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NiSO4 => H2SO4 + O2 + Ni  

Phương trình số #3

H2 + NiF2Ni + 2HF

Nhiệt độ: 600°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + NiF2 => Ni + HF  

Phương trình số #4

H2 + NiO → H2O + Ni

Nhiệt độ: 200 - 400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + NiO => H2O + Ni  

Phương trình số #5

C + NiO → CO + Ni

Nhiệt độ: 300 - 400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + NiO => CO + Ni  

Phương trình số #6

K2[Ni(CN)4] → Ni + 2KCN + C2N2

Nhiệt độ: > 500

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2[Ni(CN)4] => Ni + KCN + C2N2  

Phương trình số #7

Fe + NiCl2FeCl2 + Ni

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + NiCl2 => FeCl2 + Ni  

Phương trình số #8

H2 + NiCl22HCl + Ni

Nhiệt độ: 400-500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + NiCl2 => HCl + Ni  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 02:56:26am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(