Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế LiAlH4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế LiAlH4 (Liti tetrahidroaluminat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho AlCl3 (Nhôm clorua) tác dụng vói LiH (Liti hiđrua) tạo thành LiAlH4 (Liti tetrahidroaluminat) ,trong điều kiện dung môi ête

Phương trình để tạo ra chất AlCl3 (Nhôm clorua) (aluminium chloride)

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Phương trình để tạo ra chất LiH (Liti hiđrua) (Hydride lithium; Lithium hydride; Litium hydride; Hydridolithium; Hydrogen lithium salt)

HgI2 + 2LiAlH4 → 2LiH + HgH2 + 2AlH3 HgI2 + 2LiAlH4 → 2LiH + HgH2 + 2AlH3 H2 + Li2NH → LiNH2 + LiH

Phương trình để tạo ra chất LiAlH4 (Liti tetrahidroaluminat) (Lithium tetrahydroaluminate; Lithium aluminum tetrahydride; Lithium tetrahydridoaluminate)

AlCl3 + 4LiH → LiAlH4 + 3LiCl

Phương trình để tạo ra chất LiCl (Liti clorua) (Lithium chloride; Chlorolithium)

Cl2 + 2Li → 2LiCl CrCl3 + LiAlH4 → AlCl3 + H2 + CrCl2 + LiCl GaCl3 + 4LiH → 3LiCl + LiGaH4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-20 10:42:18am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(