Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế K2SiO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế K2SiO3 (Kali metasilicat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

K2CO3 + SiO2CO2 + K2SiO3

Nhiệt độ: 1150°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2CO3 + SiO2 => CO2 + K2SiO3  

Phương trình số #3

2KOH + SiO2H2O + K2SiO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + SiO2 => H2O + K2SiO3  

Advertisement

Phương trình số #4

H2O + 2KOH + SiH44H2 + K2SiO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + KOH + SiH4 => H2 + K2SiO3  

Phương trình số #5

K2CO3 + H2SiO3H2O + CO2 + K2SiO3

Điều kiện khác: ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2CO3 + H2SiO3 => H2O + CO2 + K2SiO3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 09:44:05am