Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế H2CO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế H2CO3 (Axit cacbonic) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #3

3H2O + CCl44HCl + H2CO3

Nhiệt độ: ở nhiệt độ phòng Xúc tác: Fe

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CCl4 => HCl + H2CO3  

Advertisement

Phương trình số #4

NaHCO3 + HNO2NaNO2 + H2CO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaHCO3 + HNO2 => NaNO2 + H2CO3  

Phương trình số #5

HNO3 + NaHCO3NaNO3 + H2CO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + NaHCO3 => NaNO3 + H2CO3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2H2O + COCl22HCl + H2CO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + COCl2 => HCl + H2CO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 03:13:34pm