Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Au2O3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Au2O3 (Vàng Oxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

4Au + 3O22Au2O3

Điều kiện khác: ở nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Au + O2 => Au2O3  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Au (vàng) tác dụng vói O2 (oxi) tạo thành Au2O3 (Vàng Oxit)

Phương trình để tạo ra chất Au (vàng) (gold)

Zn + 2Na[Au(CN)2] → 2Au + Na2[Zn(CN)4] 3H2S + 2HAuCl4 → 2Au + 8HCl + 3S 3FeSO4 + AuCl3 → Au + Fe2(SO4)3 + FeCl3

Phương trình để tạo ra chất O2 (oxi) (oxygen)

2H2O → 2H2 + O2 2KNO3 → 2KNO2 + O2 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

Phương trình để tạo ra chất Au2O3 (Vàng Oxit) (gold(iii) oxide)

4Au + 3O2 → 2Au2O3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 08:25:03am