Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Au2O3


Vàng Oxit

gold(iii) oxide

Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 441.93134 ± 0.00091

Khối lượng riêng (kg/m3) 11340

Màu sắc màu nâu đỏ

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 160

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Vàng Oxit ứng dụng ở các khu vực bề mặt cao được mong muốn như xử lý nước và trong các ứng dụng pin nhiên liệu và năng lượng mặt trời. Hạt nano cũng tạo ra diện tích bề mặt rất cao.
Advertisement

Đánh giá

Au2O3 - Vàng Oxit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Au2O3-Vang+Oxit-2653
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 5 HIĐRO – NƯỚC

+ Hiđro có những tính chất và ứng dụng gì ? + Phản ứng oxi hoá - khử là gì ? Thế nào là chất khử, chất oxi hoá ? - Điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp như thế nào ? - Phản ứng thế là gì ? Thành phần, tính chất của nước như thế nào ? Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất như thế nào ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?

Bài 32. Phản ứng oxi hóa – khử

- Sự khử (quá trình khử) của một chất là làm cho chất đó nhận electron hay làm giảm số oxi hoá của chất đó. - Sự oxi hoá (quá trình oxi hoá) của một chất là làm cho chất đó nhường electron hay làm tăng số oxi hoá của chất đó.

Bài 33. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế

Như chúng ta đã biết, những ứng dụng của hidro là không thể bàn cãi. Nhưng khí hidro không có sẵn cho chúng ta sử dụng vào đời sống và sản xuất. Vậy, trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, khí hidro được điều chế như thế nào? Phản ứng điều chế khí hidro thuộc loại phản ứng gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những vấn đề này trong bài viết sau đây các bạn nhé!

Bài 34. Bài luyện tập 6

Các bạn hãy cùng nhau ôn lại kiến thức điều chế hiđro, phản ứng thế, sự khử, chất khử, sự oxi hoá, chất oxi hoá, phản ứng oxi hoá - khử nhé.

Bài 35. Bài thực hành 5

Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí hidro trong phòng thí nghiệm, tính chất vật lí và tính chất hoá học của hiđro ; Đồng thời rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí hiđro vào ống nghiệm bằng cách đây không khí và đẩy nước.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Au2O3 (Vàng Oxit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Au2O3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Au2O3 có tác dụng với H4I2O9 không? Au2O3 có tác dụng với NaH4IO6 không? Au2O3 có tác dụng với Ba3(H2IO6)2 không? Au2O3 có tác dụng với Na5IO6 không? Au2O3 có tác dụng với ReO2 không? Au2O3 có tác dụng với NH4ReO4 không? Au2O3 có tác dụng với H4Re2O9 không? Au2O3 có tác dụng với Re2O7 không? Au2O3 có tác dụng với ReO3 không? Au2O3 có tác dụng với Re2S7 không? Au2O3 có tác dụng với Re2(CO)10 không? Au2O3 có tác dụng với Na2ReO3 không? Au2O3 có tác dụng với Na2ReH9 không? Au2O3 có tác dụng với ReF6 không? Au2O3 có tác dụng với Re(CO)5Br không? Au2O3 có tác dụng với ReBr3 không? Au2O3 có tác dụng với ReCl5 không? Au2O3 có tác dụng với Co(C5H5)2 không? Au2O3 có tác dụng với Ni(C5H5)2 không? Au2O3 có tác dụng với Tl(C5H5)2 không? Au2O3 có tác dụng với TlCl2 không? Au2O3 có tác dụng với V(C5H5)2 không? Au2O3 có tác dụng với VCl3 không? Au2O3 có tác dụng với Cr(C5H5)2 không? Au2O3 có tác dụng với FeS2O3 không? Au2O3 có tác dụng với ReO3Cl không? Au2O3 có tác dụng với VCl2 không? Au2O3 có tác dụng với C5H5 không? Au2O3 có tác dụng với FeSO3.2,75H2O không? Au2O3 có tác dụng với FeS2O6 không? Au2O3 có tác dụng với [Bi6(OH)12](ClO4)6 không? Au2O3 có tác dụng với KBiO3 không? Au2O3 có tác dụng với Ga(NO3)3.9H2O không? Au2O3 có tác dụng với GaF3 không? Au2O3 có tác dụng với Na[Ga(OH)4] không? Au2O3 có tác dụng với NH4[Ga(OH)4] không? Au2O3 có tác dụng với Na2[Pt(CN)4] không? Au2O3 có tác dụng với H2[Pt(CN)4].5H2O không? Au2O3 có tác dụng với (NH3OH)ClO4 không? Au2O3 có tác dụng với CNF không? Au2O3 có tác dụng với NH4CN không? Au2O3 có tác dụng với GaCl không? Au2O3 có tác dụng với GaH3 không? Au2O3 có tác dụng với Na3HXeO6 không? Au2O3 có tác dụng với Na2H2XeO6 không? Au2O3 có tác dụng với NaHXeO4 không? Au2O3 có tác dụng với [PO2F2] không? Au2O3 có tác dụng với H2PO3F không? Au2O3 có tác dụng với HPO2F2 không? Au2O3 có tác dụng với NH4PF6 không? Au2O3 có tác dụng với K2TeO4 không? Au2O3 có tác dụng với K2H4TeO6.3H2O không? Au2O3 có tác dụng với K2TeO3 không? Au2O3 có tác dụng với Na6TeO6.2H2O không? Au2O3 có tác dụng với HfI2O không? Au2O3 có tác dụng với HfN không? Au2O3 có tác dụng với K2HgI4.2H2O không? Au2O3 có tác dụng với (Hg2N)I.H2O không? Au2O3 có tác dụng với (NH4)2S4O6 không? Au2O3 có tác dụng với I3N không? Au2O3 có tác dụng với Rb2SnCl6 không? Au2O3 có tác dụng với (NH4)2SnCl6 không? Au2O3 có tác dụng với Cs2[SnCl6] không? Au2O3 có tác dụng với OCN không? Au2O3 có tác dụng với BO3 không? Au2O3 có tác dụng với SCN không? Au2O3 có tác dụng với [S2O3] không? Au2O3 có tác dụng với In(NO3)3.5H2O không? Au2O3 có tác dụng với In(NO3)O không? Au2O3 có tác dụng với In2(SO4)3.9H2O không? Au2O3 có tác dụng với CH3CHClCOOH không? Au2O3 có tác dụng với NH2CH2CH2CH2CN không? Au2O3 có tác dụng với HNCO không? Au2O3 có tác dụng với CN không? Au2O3 có tác dụng với Na[Au(CN)2] không? Au2O3 có tác dụng với Na[Ag(CN)2] không? Au2O3 có tác dụng với CH2=C(CH3)COOH không? Au2O3 có tác dụng với CH2=C(CH3)COOCH3 không? Au2O3 có tác dụng với (CH3)3CCOOH không? Au2O3 có tác dụng với C3H7COOH không? Au2O3 có tác dụng với C3H7CHO không? Au2O3 có tác dụng với CaZnO2 không? Au2O3 có tác dụng với AlO2 không? Au2O3 có tác dụng với Mg2C3 không? Au2O3 có tác dụng với C3H4 không? Au2O3 có tác dụng với NaKCO3 không? Au2O3 có tác dụng với CH3CH(OH)CH2CH3 không? Au2O3 có tác dụng với CH3C(O)CH2CH3 không? Au2O3 có tác dụng với C5H11Cl không? Au2O3 có tác dụng với C5H11Br không? Au2O3 có tác dụng với FexOy không? Au2O3 có tác dụng với CHI3 không? Au2O3 có tác dụng với C7H15Br không? Au2O3 có tác dụng với BrHC=CHBr không? Au2O3 có tác dụng với C2H2Br4 không? Au2O3 có tác dụng với (CH3)2-N-N=O không? Au2O3 có tác dụng với (CH3)2NH không? Au2O3 có tác dụng với C6H14O6 không? Au2O3 có tác dụng với C3H5(ONa)3 không? Au2O3 có tác dụng với C3H7Cl không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Au2O3 (Vàng Oxit) là chất tham gia

gold(iii) oxide

8HCl + Au2O3 → 3H2O + 2HAuCl4 Xem tất cả phương trình sử dụng Au2O3

Phương trình có Au2O3 (Vàng Oxit) là chất sản phẩm

gold(iii) oxide

4Au + 3O2 → 2Au2O3 Xem tất cả phương trình tạo ra Au2O3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-03 04:37:57am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(