Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Na là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Na (natri) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2H2O + 2NaH2 + 2NaOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Na => H2 + NaOH  

Phương trình số #3

Na + C2H5COOH → H2 + C2H5COONa

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na + C2H5COOH => H2 + C2H5COONa  

Phương trình số #4

4Na + O22Na2O

Điều kiện khác: ở nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na + O2 => Na2O  

Phương trình số #5

2H2O + 2NaH2 + 2NaOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Na => H2 + NaOH  

Phương trình số #6

3Na + P → Na3P

Nhiệt độ: gần 200 Điều kiện khác: khí Argon

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na + P => Na3P  

Phương trình số #7

2C6H5OH + 2Na2C6H5ONa + H2

Điều kiện khác: nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5OH + Na => C6H5ONa + H2  

Phương trình số #8

2Na + 2NH3H2 + 2NaNH2

Nhiệt độ: 350°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na + NH3 => H2 + NaNH2  

Phương trình số #9

C2H2 + 2NaH2 + Na2C2

Nhiệt độ: 150°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H2 + Na => H2 + Na2C2  

Phương trình số #10

5H2SO4 + 8Na4H2O + 5H2S + 4Na2SO4

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Na => H2O + H2S + Na2SO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-28 08:06:06pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(