Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Li là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Li (liti) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

6Li + N22Li3N

Nhiệt độ: 200 - 250°C Áp suất: áp suất

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Li + N2 => Li3N  

Phương trình số #2

Cl2 + 2Li2LiCl

Nhiệt độ: nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Li => LiCl  

Phương trình số #3

4Li + O22Li2O

Nhiệt độ: > 200 Điều kiện khác: hỗn hợp Li2O2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Li + O2 => Li2O  

Advertisement

Phương trình số #4

2C + 2LiLi2C2

Nhiệt độ: > 200 Áp suất: chân không

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + Li => Li2C2  

Phương trình số #5

H2O + 2LiH2 + 2LiOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Li => H2 + LiOH  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Li + 2S → Li2S

Nhiệt độ: > 130

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Li + S => Li2S  

Phương trình số #7

2Li + 2NH3H2 + 2LiNH2

Nhiệt độ: 400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Li + NH3 => H2 + LiNH2  

Advertisement

Phương trình số #8

H2 + 2Li2LiH

Nhiệt độ: 500-700°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + Li => LiH  

Phương trình số #9

Br2 + 2Li2LiBr

Nhiệt độ: nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + Li => LiBr  

Advertisement

Phương trình số #10

F2 + 2Li2LiF

Nhiệt độ: nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + Li => LiF  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 12:26:19am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(