Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có BaSO4 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có BaSO4 (Bari sunfat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Zn + BaSO4ZnSO4 + Ba

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn + BaSO4 => ZnSO4 + Ba  

Phương trình số #3

Fe + BaSO4Ba + FeSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + BaSO4 => Ba + FeSO4  

Phương trình số #4

Mg + BaSO4Ba + MgSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + BaSO4 => Ba + MgSO4  

Phương trình số #5

4C + BaSO44CO + BaS

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + BaSO4 => CO + BaS  

Phương trình số #6

H2SO4 + BaSO4Ba(HSO4)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + BaSO4 => Ba(HSO4)2  

Phương trình số #7

2HCl + BaSO4BaCl2 + H2SO4

Điều kiện khác: ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + BaSO4 => BaCl2 + H2SO4  

Phương trình số #8

2HNO3 + BaSO4Ba(NO3)2 + H2SO4

Điều kiện khác: ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + BaSO4 => Ba(NO3)2 + H2SO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-03 10:21:21pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(