Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Nguyên tử khối (A)

Nguyên tử khối hay số khối của nguyên tử bằng tổng số hạt proton và ...

Giới thiệu khái niệm

Nguyên tử khối hay số khối của nguyên tử bằng tổng số hạt proton và số hạt neutron. Số khối là đại lượng đặc trưng của một nguyên tố hóa học.

Chi tiết khái niệm

Khối lượng của nguyên tử bằng tổng khối lượng của các hạt electron, proton, neutron có trong nguyên tử, nhưng vì khối lượng của electron quá nhỏ so với khối lượng của proton và neutron, nên khối lượng của nguyên tử có thể xem bằng tổng khối lượng của các hạt proton, neutron và nếu tính theo đvC sẽ là

Khối lượng nguyên tử = (Z+N)*1 đvC = (Z+N) đvC

Như vậy, rõ ràng khối lượng của nguyên tử hầu như tập trung ở hạt nhân của nó. 

Vì khối lượng cũng là đại lượng đặc trưng của nguyên tố hóa học nên tổng Z +N (tổng số hạt proton và số hạt neurtron) được gọi là số khối (ký hiệu A) của nguyên tử: A = Z + N

Một nguyên tử của nguyên tố hóa học được đặc trưng đầy đủ bằng hai đại lượng là số khối A và số hiệu nguyên tử Z.

Tìm hiểu thêm Nguyên tử khối (A)

Xem thêm các khái niệm liên quan

Phân lớp electron

Những electron trong mỗi lớp lượng tử có cùng phân mức năng lượng họp thành phân lớp lượng tử hay phân lớp electron. Từ đây trong mỗi lớp electron có n phân lớp electron. Trạng thái của electron trong nguyên tử tương ứng với những giá trị nhất định của các số lượng tử n và l được biểu diễn bằng tổ hợp của giá trị số lượng tử n và ký hiệu số lượng tử l như sau: 1s, 2s, 2p, 3s, 3d, 4f....

Xem chi tiết

Cấu tạo bảng tuần hoàn

Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học được Mendeleev chính thức công bố năm 1871 có dạng của một bảng gồm 66 nguyên tố, chia thành 8 nhóm đứng và 12 dãy ngang. Cho đến nay đã có hơn 400 kiểu biểu diễn được công bố, nhưng thực tế chỉ có hai kiểu trong số đó được phổ biến và ứng dụng rộng rãi. Đó là bảng hệ thống tuần hoàn dạng ngắn và dạng dài mà hiện nay chúng ta đang sử dụng và cơ sở của chúng vẫn là cách biểu điễn của Mendeleev.

Xem chi tiết

Điện hóa trị

Hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất ion gọi là điện hóa trị và bằng điện tích của ion đó

Xem chi tiết

Chia sẻ là yêu thương

Ngoài ra, một trong những cách đơn giản nhất là bạn Like và Share trang Facebook của chúng mình.


Nhân quả trong cuộc sống Tranh nhân quả, Nhân mời người sử dụng các chất gây say nghiện, Quả Mất ngủ, ngu dốt, điên loạn

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(