Advertisement
Advertisement
Advertisement

Đa hình

Giới thiệu khái niệm

Chi tiết khái niệm

Đa hình là hiện tượng một chất rắn hiện diện ở các dạng tinh thể khác nhau. Các tinh thể khác nhau của một chất được gọi là các dạng đa hình (polymorphs: dimorphs, trimorphs, tetramorphs,...Có thể dịch là nhị hình, tam hình, tứ hình,...). Sự biến đổi giữa dạng đa hình này thành dạng đa hình khác được gọi là sự chuyển hóa đa hình (polymorphic transformation).

Thí dụ:

 Canxi cacbonat (carbonat calcium, CaCO3) có hai dạng đa hình là calcit (calcite) và aragonit (aragonite). Titan đioxit (dioxid titan, TiO2) có ba dạng đa hình là brookit (brookite), anatas (anatase) và rutil (rutile).

Kim loại sắt (Fe) có các dạng đa hình (thù hình) là Fe-α (ferit, ferrite); Fe-γ (austenit, austenite); Fe-δ. Photpho (phosphor, P) có các dạng đa hình (thù hình) là photpho trắng, photpho đỏ và photpho đen.

Như vậy đa hình là sự hiện diện ở các tinh thể khác nhau của cùng một chất rắn (cả hợp chất lẫn đơn chất, nếu là đơn chất rắn thì đa hình cũng là thù hình)

Tìm hiểu thêm Đa hình

Xem thêm các khái niệm liên quan

Hỗn hống (Amalgam)

Xem chi tiết

Khối lượng ion

Xem chi tiết

Khối lượng mol nguyên tử (Nguyên tử gam)

Xem chi tiết


Chia sẻ là yêu thương

Ngoài ra, một trong những cách đơn giản nhất là bạn Like và Share trang Facebook của chúng mình.


Advertisement


Advertisement
Nhân quả trong cuộc sống Tranh nhân quả, Nhân Không yêu lao động, không yêu việc làm, Quả Bị thất nghiệp

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(