Advertisement

Chủ đề: Phản ứng nhiệt nhôm - Trang 1

Phản ứng hóa học tỏa nhiệt trong đó nhôm là chất khử ở nhiệt độ cao. - Cập nhật 2022

Định nghĩa phân loại

Phản ứng hóa học tỏa nhiệt trong đó nhôm là chất khử ở nhiệt độ cao. Ví dụ nổi bật nhất là phản ứng nhiệt nhôm giữa ôxít sắt III và nhôm

Phương trình số #2

8Al + 3Fe3O44Al2O3 + 9Fe

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + Fe3O4 => Al2O3 + Fe  

Phương trình số #3

2Al + Cr2O3Al2O3 + 2Cr

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + Cr2O3 => Al2O3 + Cr  

Phương trình số #4

2Al + Fe2O3Al2O3 + 2Fe

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + Fe2O3 => Al2O3 + Fe  

Phương trình số #5

Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2

Nhiệt độ: 900 - 1100°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2O3 + NaOH => H2O + NaAlO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-26 07:03:37am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(