Advertisement

Chủ đề: Phản ứng điện phân - Trang 1

Sự điện phân là quá trình oxi hóa – khử xảy ra ở bề mặt các điện cực khi có dòng điện một chiều đi qua chất điện li nóng chảy hoặc dung dịch chất điện li. - Cập nhật 2022

Định nghĩa phân loại

Sự điện phân là quá trình oxi hóa – khử xảy ra ở bề mặt các điện cực khi có dòng điện một chiều đi qua chất điện li nóng chảy hoặc dung dịch chất điện li.

Tại catot (cực õm) xảy ra quỏ trỡnh khử (nhận e)
Tại Anot (cực dương) xảy ra quỏ trỡnh oxi hoỏ (cho e)

Khác với phản ứng oxi hóa – khử thông thường, phản ứng điện phân do tác dụng của điện năng và các chất trong môi trường điện phân không trực tiếp cho nhau electron mà phải truyền qua dây dẫn.

Phương trình số #2

Fe + 2H2O + 2KOH → 3H2 + K2FeO4

Điều kiện khác: điện phân

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + H2O + KOH => H2 + K2FeO4  

Phương trình số #3

2H2O + 2ZnSO42H2SO4 + O2 + 2Zn

Điều kiện khác: điện phân

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + ZnSO4 => H2SO4 + O2 + Zn  

Phương trình số #4

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)22CaCO3 + 2H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 => CaCO3 + H2O  

Phương trình số #5

2HF → F2 + H2

Xúc tác: KF

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HF => F2 + H2  

Phương trình số #6

2H2O → 2H2 + O2

Điều kiện khác: điện phân

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O => H2 + O2  

Phương trình số #7

CuCl2Cl2 + Cu

Điều kiện khác: Điện phân dung dịch với điện cực trơ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuCl2 => Cl2 + Cu  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-19 01:59:35pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(