Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Zn ra ZnCl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Zn (kẽm) ra ZnCl2 (Kẽm clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Cl2 + ZnZnCl2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Zn => ZnCl2  

Phương trình số #3

FeCl2 + ZnFe + ZnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + Zn => Fe + ZnCl2  

Advertisement

Phương trình số #4

2Zn + SiCl4Si + 2ZnCl2

Nhiệt độ: 950°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn + SiCl4 => Si + ZnCl2  

Phương trình số #5

Zn + CrCl3ZnCl2 + 2CrCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn + CrCl3 => ZnCl2 + CrCl2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Zn + FeCl3FeCl2 + ZnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn + FeCl3 => FeCl2 + ZnCl2  

Phương trình số #7

Zn + CuCl2Cu + ZnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn + CuCl2 => Cu + ZnCl2  

Advertisement

Phương trình số #8

2Zn + 2FeCl32Fe + FeCl2 + 2ZnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn + FeCl3 => Fe + FeCl2 + ZnCl2  

Phương trình số #9

4HCl + Zn + 2TiOCl22H2O + ZnCl2 + 2TiCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Zn + TiOCl2 => H2O + ZnCl2 + TiCl3  

Advertisement

Phương trình số #10

4HCl + Zn + 2TiOCl22H2O + ZnCl2 + TiCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Zn + TiOCl2 => H2O + ZnCl2 + TiCl3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-02 08:04:35pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(