Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Sr(ClO4)2 ra Mg(ClO4)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Sr(ClO4)2 (Stronti Perclorat) ra Mg(ClO4)2 (Magie perclorat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho MgSO4 (Magie sunfat) tác dụng vói Sr(ClO4)2 (Stronti Perclorat) tạo thành Mg(ClO4)2 (Magie perclorat)

Phương trình để tạo ra chất MgSO4 (Magie sunfat) (magnesium sulfate)

Mg + 2KHSO4 → H2 + K2SO4 + MgSO4 MgCl2 + K2SO4 → 2KCl + MgSO4 H2SO4 + MgO → H2O + MgSO4

Phương trình để tạo ra chất Sr(ClO4)2 (Stronti Perclorat) (Strontium perchlorate; Dihyperchloric acid strontium salt; Bishyperchloric acid strontium salt)

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất Mg(ClO4)2 (Magie perclorat) (Magnesium perchlorate; Anhydrone; Dehydrite; Bishyperchloric acid magnesium salt)

Ca(ClO4)2 + MgSO4 → CaSO4 + Mg(ClO4)2 MgSO4 + Ba(ClO4)2 → BaSO4 + Mg(ClO4)2 MgSO4 + Sr(ClO4)2 → Mg(ClO4)2 + SrSO4

Phương trình để tạo ra chất SrSO4 (Stronti sunfat) (Strontium sulfate; Sulfuric acid strontium salt)

MgSO4 + Sr(ClO4)2 → Mg(ClO4)2 + SrSO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-23 01:19:33am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(