Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ S ra Cr2O3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ S (sulfua) ra Cr2O3 (Crom(III) oxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

3S + 4CrO33SO2 + 2Cr2O3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình S + CrO3 => SO2 + Cr2O3  

Phương trình số #3

S + Na2Cr2O7Na2SO4 + Cr2O3

Nhiệt độ: 800-1000 °C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình S + Na2Cr2O7 => Na2SO4 + Cr2O3  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 08:23:29am