Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ O2 ra CO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ O2 (oxi) ra CO2 (Cacbon dioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

C + O2CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + O2 => CO2  

Phương trình số #3

C2H5OH + 3O23H2O + 2CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H5OH + O2 => H2O + CO2  

Phương trình số #4

O2 + C2H5COOH → H2O + CO2

Nhiệt độ: t0

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + C2H5COOH => H2O + CO2  

Phương trình số #5

CH4 + 2O22H2O + CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + O2 => H2O + CO2  

Phương trình số #6

3O2 + C2H3COOH → 2H2O + 3CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + C2H3COOH => H2O + CO2  

Phương trình số #7

5/2O2 + (CH2CH2)O → H2O + CO2

Nhiệt độ: t0

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + (CH2CH2)O => H2O + CO2  

Phương trình số #8

C2H4 + 3O22H2O + 2CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H4 + O2 => H2O + CO2  

Phương trình số #9

4FeCO3 + 6H2O + O24CO2 + 4Fe(OH)3

Điều kiện khác: Ở trạng thái ẩm.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCO3 + H2O + O2 => CO2 + Fe(OH)3  

Phương trình số #10

7O2 + 2C3H6O26H2O + 6CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + C3H6O2 => H2O + CO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-30 11:10:32pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(