Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NaBH4 ra H2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NaBH4 (Natri borohydrua) ra H2 (hidro) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

H2SO4 + 2NaBH42H2 + Na2SO4 + B2H6

Nhiệt độ: -10°C Xúc tác: clobenzen

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + NaBH4 => H2 + Na2SO4 + B2H6  

Phương trình số #2

NaBH42H2 + Na + B

Nhiệt độ: > 450

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaBH4 => H2 + Na + B  

Phương trình số #3

2NaBH43H2 + 2NaH + 2B

Nhiệt độ: > 450

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaBH4 => H2 + NaH + B  

Advertisement

Phương trình số #4

2HCl + 2NaBH42H2 + 2NaCl + B2H6

Nhiệt độ: > 100

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + NaBH4 => H2 + NaCl + B2H6  

Phương trình số #5

4H2O + NaBH44H2 + NaOH + B(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NaBH4 => H2 + NaOH + B(OH)3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 01:32:39am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(