Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Na2SO4 ra NaCl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Na2SO4 (natri sulfat) ra NaCl (Natri Clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

Na2SO4 + CuCl22NaCl + CuSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2SO4 + CuCl2 => NaCl + CuSO4  

Phương trình số #3

3Na2SO4 + 2FeCl3Fe2(SO4)3 + 6NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2SO4 + FeCl3 => Fe2(SO4)3 + NaCl  

Advertisement

Phương trình số #4

2AlCl3 + 3Na2SO4Al2(SO4)3 + 6NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + Na2SO4 => Al2(SO4)3 + NaCl  

Phương trình số #5

Na2SO4 + CaCl22NaCl + CaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2SO4 + CaCl2 => NaCl + CaSO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Na2SO4 + 2NH4Cl → (NH4)2SO4 + 2NaCl

Điều kiện khác: ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2SO4 + NH4Cl => (NH4)2SO4 + NaCl  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 11:57:20pm