Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Na2O ra H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Na2O (natri oxit) ra H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Na2O + H2SO3H2O + Na2SO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2O + H2SO3 => H2O + Na2SO3  

Phương trình số #3

2HCl + Na2OH2O + 2NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Na2O => H2O + NaCl  

Advertisement

Phương trình số #4

Na2O + 2HBF4H2O + 2NaBF4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2O + HBF4 => H2O + NaBF4  

Phương trình số #5

Na2O + 4HBO22H2O + Na2B4O7

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2O + HBO2 => H2O + Na2B4O7  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

H2SO4 + Na2OH2O + Na2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Na2O => H2O + Na2SO4  

Phương trình số #7

H2 + Na2OH2O + 2Na

Điều kiện khác: ở nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + Na2O => H2O + Na  

Advertisement

Phương trình số #8

3Na2O + 2NH33H2O + N2 + 6Na

Điều kiện khác: ở nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2O + NH3 => H2O + N2 + Na  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 02:45:18pm