Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NH4Cl ra HCl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NH4Cl (amoni clorua) ra HCl (axit clohidric) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

H2SO4 + 2NH4Cl(NH4)2SO4 + 2HCl

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + NH4Cl => (NH4)2SO4 + HCl  

Phương trình số #3

CH3COOH + NH4ClHCl + CH3COONH4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + NH4Cl => HCl + CH3COONH4  

Advertisement

Phương trình số #4

AlCl3 + NH4ClAlN + 4HCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + NH4Cl => AlN + HCl  

Phương trình số #5

2NH4Cl + PdCl22HCl + Pd(NH3)2Cl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4Cl + PdCl2 => HCl + Pd(NH3)2Cl2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

4NH4Cl + Zn → H2 + 2HCl + [Zn(NH3)4]Cl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4Cl + Zn => H2 + HCl + [Zn(NH3)4]Cl2  

Phương trình số #7

2NH4Cl + K2PdCl42HCl + 2KCl + Pd(NH3)2Cl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4Cl + K2PdCl4 => HCl + KCl + Pd(NH3)2Cl2  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-27 11:45:01pm