Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NH3 ra N

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra N (nitơ) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Mg(NO3)2 (magie nitrat) tác dụng vói NH3 (amoniac) tạo thành H2O (nước) N (nitơ)

Phương trình để tạo ra chất Mg(NO3)2 (magie nitrat) ()

Mg + 2Fe(NO3)3 → 2Fe(NO3)2 + Mg(NO3)2 10HNO3 + 4Mg → 5H2O + 4Mg(NO3)2 + N2O 12HNO3 + 5Mg → 6H2O + 5Mg(NO3)2 + N2

Phương trình để tạo ra chất NH3 (amoniac) (ammonia)

2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2O + 6NH3 + Ba3(PO4)2 2NaOH + NH4HSO4 → 2H2O + Na2SO4 + NH3 NaOH + NH4NO3 → H2O + NaNO3 + NH3

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2 HCl + NaOH → H2O + NaCl (6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2O + 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3

Phương trình để tạo ra chất Mg(OH)2 (magie hidroxit) ()

2KOH + Mg(NO3)2 → 2KNO3 + Mg(OH)2 2H2O + 2NH3 + MgCl2 → Mg(OH)2 + 2NH4Cl H2O + Na2CO3 + MgSO4 → Mg(OH)2 + Na2SO4 + CO2

Phương trình để tạo ra chất N (nitơ) ()

3Mg(NO3)2 + 10NH3 → 12H2O + 3Mg(OH)2 + 16N

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 01:03:37am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(