Advertisement

N


nitơ

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 14.00670 ± 0.00020

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất N

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

N - nitơ - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-N-nito-3247
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Tìm hiểu sự oxi hóa là gì và ứng dụng trong đời sống.

Bài 26. Oxit

Các bạn đã biết oxi phản ứng hầu hết các kim loại, và phi kim các. Vậy sản phẩm từ các phản ứng này gọi là gì. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Bài 27. Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy

Khí oxi có rất nhiều trong không khí. Có cách nào tách riêng được khí oxi từ không khí ? Trong phòng thí nghiệm muốn có một lượng nhỏ khí oxi thì làm thế nào ?

Bài 28. Không khí – Sự cháy

Có cách nào để xác định thành phần của không khí ? Không khí có liên quan gì đến sự cháy ? Tại sao khi có gió to thì đám cháy càng dễ bùng cháy to hơn ? Làm thế nào để dập tắt được đám cháy và tốt hơn là để đám cháy không xảy ra ?

Bài 29. Bài luyện tập 5 – Hóa học 8

Nắm vững những tính chất và điều chế khí oxi, thành phần của không khí, định nghĩa và phân loại oxit, sự oxi hoá, phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học N (nitơ)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu N có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

N có tác dụng với CH3(CH2)5CHO không? N có tác dụng với CH3(CH2)5-C(NOH)-H không? N có tác dụng với C6H5-C(NNHC6H5)-CH3 không? N có tác dụng với CH3-CH2-CH(OH)-CH2CH2CH2CH3 không? N có tác dụng với C6H5-CH(OH)-Ph không? N có tác dụng với C6H11COOH không? N có tác dụng với C6H11-CO-CH3 không? N có tác dụng với C6H5COCH2CH2CH3 không? N có tác dụng với C6H5-C≡N không? N có tác dụng với C6H5-CH(OH)-CH2-CH2-CH2-CH3 không? N có tác dụng với C6H5-CO-CH2-CH2-CH2-CH3 không? N có tác dụng với C6H11CH3 không? N có tác dụng với C6H11CH2Br không? N có tác dụng với C6H11CH2MgBr không? N có tác dụng với C6H11CH2CH(OH)CH3 không? N có tác dụng với CH3C(CH3)=CHCH3 không? N có tác dụng với CH3CH(CH3)CH2CH3 không? N có tác dụng với CH3CH(CH3)CH3 không? N có tác dụng với CH3CH(CH3)CH2Cl không? N có tác dụng với CH3C(Cl)(CH3)CH3 không? N có tác dụng với C6H11Br không? N có tác dụng với C6H11MgBr không? N có tác dụng với CH2Br không? N có tác dụng với CH2MgBr không? N có tác dụng với CH3CH(Br)CH2(Br) không? N có tác dụng với CH2Br – CHBr – COOH không? N có tác dụng với C5H10Br2 không? N có tác dụng với H-COONa không? N có tác dụng với CH2NH2CH2COOH không? N có tác dụng với CH2NH2CH2COONa không? N có tác dụng với CH3-O-C2H5 không? N có tác dụng với C6H4 (OH)2 không? N có tác dụng với C17H33COOK không? N có tác dụng với CH3COOCl không? N có tác dụng với C3H5(ONO2)3 không? N có tác dụng với CH3CH(ONa)COONa không? N có tác dụng với Na3P không? N có tác dụng với Na2[Zn(CN)4] không? N có tác dụng với Zn(O2CCH3)2 không? N có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? N có tác dụng với (C12H21O11)2Cu không? N có tác dụng với (C12H21O11)2Cu không? N có tác dụng với (C17H31COO)3C3H5 không? N có tác dụng với (CH3)2CHCOOH không? N có tác dụng với (C2H4(OH)O)2Cu không? N có tác dụng với [C6H7O2(OCOCH3)3]n không? N có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? N có tác dụng với [C6H7O2(OH)2OCS–SNa]n không? N có tác dụng với [C6H7O2(ONO2)3]n không? N có tác dụng với C6H5-CH=CH-COOH không? N có tác dụng với C6H5-CH2-COOH không? N có tác dụng với CH≡C-COOH không? N có tác dụng với CH2=CH-CN không? N có tác dụng với CH2=CH-COONa không? N có tác dụng với CH3-(CH2)4-COOH không? N có tác dụng với CH3-CH=CH-COOH không? N có tác dụng với CH3-CO-CH2OH không? N có tác dụng với CH3(CH2)3-COOH không? N có tác dụng với HCOOCH2CH2CH3 không? N có tác dụng với HOOC-(CH2)4-COOH không? N có tác dụng với HOOC-CH(OH)-CH2-COOH không? N có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? N có tác dụng với (-CF2-CF2-)n không? N có tác dụng với (-CH(C6H5)-CH2-)n không? N có tác dụng với (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n không? N có tác dụng với (-CH2-C(Cl)=CH-CH2-)n không? N có tác dụng với (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n không? N có tác dụng với KAl(SO4)2.12H2O không? N có tác dụng với As không? N có tác dụng với He không? N có tác dụng với Ne không? N có tác dụng với CH3CH2CH=CH2 không? N có tác dụng với (CH3)2C=CH2 không? N có tác dụng với C4H8 không? N có tác dụng với CH3CH2CH2CH=CH2 không? N có tác dụng với CH3CH2CH=CHCH3 không? N có tác dụng với CH3CH2C(CH3)=CH2 không? N có tác dụng với CH3CH=CH(CH3)2 không? N có tác dụng với (CH3)2CHCH=CH2 không? N có tác dụng với C6H12 không? N có tác dụng với CH2=CH(CH2)3CH3 không? N có tác dụng với CH3CH=CHCH2CH2CH3 không? N có tác dụng với CH2=C(CH3)CH2CH2CH3 không? N có tác dụng với CH2=CHCH(CH3)CH2CH3 không? N có tác dụng với CH2=CHCH2CH(CH3)2 không? N có tác dụng với (CH3)2C=CHCH2CH3 không? N có tác dụng với CH3CH=C(CH3)CH2CH3 không? N có tác dụng với CH3CH=CHC(CH3)2 không? N có tác dụng với CH2=C(CH3)CH(CH3)2 không? N có tác dụng với CH2=CHC(CH3)3 không? N có tác dụng với (CH3)2C=C(CH3)2 không? N có tác dụng với CH3CCl2CH3 không? N có tác dụng với CH3CH(OH)CH2OH không? N có tác dụng với CH2(OH)CH2CH2OH không? N có tác dụng với CHBr2CHBr2 không? N có tác dụng với (CH3)3C-CH2-Br không? N có tác dụng với (CH3)2CHCH2CH2-OSO3H không? N có tác dụng với (CH3)3C-OH không? N có tác dụng với C6H5-ONO2 không? N có tác dụng với C6H5-OSO3H không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có N (nitơ) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng N

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 07:45:15pm