Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HNO3 ra CuSO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra CuSO4 (Đồng(II) sunfat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

12HNO3 + Cu2S → Cu(NO3)2 + 6H2O + 10NO2 + CuSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Cu2S => Cu(NO3)2 + H2O + NO2 + CuSO4  

Phương trình số #3

3H2SO4 + 2HNO3 + 3Cu2S → 4H2O + 2NO + 6CuSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + HNO3 + Cu2S => H2O + NO + CuSO4  

Phương trình số #4

6FeS2 + 40HNO3 + 3Cu2S → 3Fe2(SO4)3 + 20H2O + 40NO + 6CuSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeS2 + HNO3 + Cu2S => Fe2(SO4)3 + H2O + NO + CuSO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-20 08:48:55am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(