Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HCl ra MgCl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra MgCl2 (Magie clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

6HCl + Mg3(PO4)23MgCl2 + 2H3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Mg3(PO4)2 => MgCl2 + H3PO4  

Phương trình số #3

2HCl + Mg(HCO3)2H2O + MgCl2 + 2CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Mg(HCO3)2 => H2O + MgCl2 + CO2  

Advertisement

Phương trình số #4

6HCl + Mg3N22NH3 + 3MgCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Mg3N2 => NH3 + MgCl2  

Phương trình số #5

2HCl + MgCO3H2O + MgCl2 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + MgCO3 => H2O + MgCl2 + CO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2HCl + Mg(OH)22H2O + MgCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Mg(OH)2 => H2O + MgCl2  

Phương trình số #7

2HCl + MgO → H2O + MgCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + MgO => H2O + MgCl2  

Advertisement

Phương trình số #8

8HCl + 2Mg2Si → 2H2 + Si + 4MgCl2 + SiH4

Nhiệt độ: ở nhiệt độ phòng Dung môi: ête

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Mg2Si => H2 + Si + MgCl2 + SiH4  

Phương trình số #9

2H2O + 4HCl + Mg2Si → 4H2 + SiO2 + 2MgCl2

Dung môi: hỗn hợp SiH4

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + HCl + Mg2Si => H2 + SiO2 + MgCl2  

Advertisement

Phương trình số #10

8HCl + Mg3N22NH4Cl + 3MgCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Mg3N2 => NH4Cl + MgCl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 12:37:41am