Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HCl ra CrCl3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra CrCl3 (Crom(III) clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

Cr + 3HCl + HNO32H2O + NO + CrCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + HCl + HNO3 => H2O + NO + CrCl3  

Phương trình số #3

6HCl + Cr2O33H2O + 2CrCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Cr2O3 => H2O + CrCl3  

Advertisement

Phương trình số #4

14HCl + K2Cr2O73Cl2 + 7H2O + 2KCl + 2CrCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + K2Cr2O7 => Cl2 + H2O + KCl + CrCl3  

Phương trình số #5

4HCl + O2 + 4CrCl22H2O + 4CrCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + O2 + CrCl2 => H2O + CrCl3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

4Cr + 12HCl + O22H2 + 2H2O + 4CrCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + HCl + O2 => H2 + H2O + CrCl3  

Phương trình số #7

4HCl + NaCrO2 + Na[Cr(OH)4] → H2O + NaCl + CrCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + NaCrO2 + Na[Cr(OH)4] => H2O + NaCl + CrCl3  

Advertisement

Phương trình số #8

14HCl + K2Cr2O7 + 3SnCl27H2O + 2KCl + 2CrCl3 + 3SnCl4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + K2Cr2O7 + SnCl2 => H2O + KCl + CrCl3 + SnCl4  

Phương trình số #9

3HCl + Cr(OH)33H2O + CrCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Cr(OH)3 => H2O + CrCl3  

Advertisement

Phương trình số #10

3HCl + Cr(OH)33H2O + CrCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Cr(OH)3 => H2O + CrCl3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 05:35:07am