Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 ra FeSO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra FeSO4 (Sắt(II) sunfat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

4H2SO4 + Fe3O4Fe2(SO4)3 + 4H2O + FeSO4

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Fe3O4 => Fe2(SO4)3 + H2O + FeSO4  

Phương trình số #2

FeS + H2SO4H2S + FeSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeS + H2SO4 => H2S + FeSO4  

Phương trình số #3

FeO + H2SO4H2O + FeSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeO + H2SO4 => H2O + FeSO4  

Phương trình số #4

H2SO4 + Fe(OH)22H2O + FeSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Fe(OH)2 => H2O + FeSO4  

Phương trình số #5

FeS2 + H2SO4H2S + S + FeSO4

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeS2 + H2SO4 => H2S + S + FeSO4  

Phương trình số #6

Fe + H2SO4H2 + FeSO4

Điều kiện khác: trong môi trường CO2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + H2SO4 => H2 + FeSO4  

Phương trình số #7

Fe + 2H2SO42H2O + SO2 + FeSO4

Điều kiện khác: nhiệt độ cao; Fe dư, H2SO4 đặc, thiếu

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + H2SO4 => H2O + SO2 + FeSO4  

Phương trình số #8

H2SO4 + Fe(CO)55CO + H2 + FeSO4

Dung môi: ête

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Fe(CO)5 => CO + H2 + FeSO4  

Phương trình số #9

FeCl2 + H2SO42HCl + FeSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + H2SO4 => HCl + FeSO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 09:59:59pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(