Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2O ra Ca(OH)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) ra Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

CaO + H2OCa(OH)2

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaO + H2O => Ca(OH)2  

Phương trình số #2

2H2O + CaI2Ca(OH)2 + 2HI

Nhiệt độ: t0 cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CaI2 => Ca(OH)2 + HI  

Phương trình số #3

2H2O + CaCl2Ca(OH)2 + Cl2 + 2H2

Điều kiện khác: Điện phân dd, có màng ngăn xốp

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CaCl2 => Ca(OH)2 + Cl2 + H2  

Advertisement

Phương trình số #4

CaC2 + 2H2OC2H2 + Ca(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaC2 + H2O => C2H2 + Ca(OH)2  

Phương trình số #5

Ca + 2H2OCa(OH)2 + H2

Nhiệt độ: nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca + H2O => Ca(OH)2 + H2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Ca3P2 + 3H2OCa(OH)2 + 2PH3

Điều kiện khác: hỗn hợp P2H4, H2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca3P2 + H2O => Ca(OH)2 + PH3  

Phương trình số #7

Ca3N2 + 3H2O3Ca(OH)2 + 2NH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca3N2 + H2O => Ca(OH)2 + NH3  

Advertisement

Phương trình số #8

CaC2 + 3H2OCa(OH)2 + CH3CHO

Nhiệt độ: 80°C Xúc tác: HgSO4

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaC2 + H2O => Ca(OH)2 + CH3CHO  

Phương trình số #9

2H2O + CaO2Ca(OH)2 + H2O2

Nhiệt độ: 50-60°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CaO2 => Ca(OH)2 + H2O2  

Advertisement

Phương trình số #10

2H2O + 2CaO22Ca(OH)2 + O2

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CaO2 => Ca(OH)2 + O2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-28 12:17:53am