Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ga ra Ga(OH)3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ga (Gali) ra Ga(OH)3 (Gali trihydroxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2O (nước) tác dụng vói Ga (Gali) tạo thành H2 (hidro)

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

(6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2O + 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3 NH4NO2 → 2H2O + N2 2NaOH + NH4HSO4 → 2H2O + Na2SO4 + NH3

Phương trình để tạo ra chất Ga (Gali) (Gallium; Ga)

3H2 + Ga2O3 → 3H2O + 2Ga 2GaCl3 → 3Cl2 + 2Ga 3GaCl → GaCl3 + 2Ga

Phương trình để tạo ra chất H2 (hidro) (hydrogen)

C2H6 → C2H4 + H2 2H2O + 2K + CuSO4 → Cu(OH)2 + H2 + K2SO4 C4H10 → CH3CH=CHCH3 + H2

Phương trình để tạo ra chất Ga(OH)3 (Gali trihydroxit) (Gallium trihydroxide; Gallium trihydoxide)

6H2O + 3Na2S + 2Ga(NO3)3 → 3H2S + 6NaNO3 + 2Ga(OH)3 3NaOH + GaCl3 → 3NaCl + Ga(OH)3 3NaOH + Ga(NO3)3 → 3NaNO3 + Ga(OH)3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 03:02:56am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(