Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ FeO ra Fe(NO3)3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ FeO (sắt (II) oxit ) ra Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

3FeO + 10HNO35H2O + NO + 3Fe(NO3)3

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeO + HNO3 => H2O + NO + Fe(NO3)3  

Phương trình số #2

FeO + 4HNO32H2O + NO2 + Fe(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeO + HNO3 => H2O + NO2 + Fe(NO3)3  

Phương trình số #3

(5x-2y) (5FeO + (16x-6y)HNO3(8x-3y)H2O + (5x-2y)Fe(NO3)3 + NxOy

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeO + HNO3 => H2O + Fe(NO3)3 + NxOy  

Phương trình số #4

8FeO + 26HNO313H2O + N2O + 8Fe(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeO + HNO3 => H2O + N2O + Fe(NO3)3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-20 10:03:29am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(