Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ FeCl3 ra NaCl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ FeCl3 (Sắt triclorua) ra NaCl (Natri Clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

6H2O + 6Na + 2FeCl33H2 + 6NaCl + 2Fe(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Na + FeCl3 => H2 + NaCl + Fe(OH)3  

Phương trình số #3

3Na2SO4 + 2FeCl3Fe2(SO4)3 + 6NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2SO4 + FeCl3 => Fe2(SO4)3 + NaCl  

Phương trình số #4

3NaOH + FeCl33NaCl + Fe(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + FeCl3 => NaCl + Fe(OH)3  

Phương trình số #5

3H2O + 3Na2CO3 + 2FeCl36NaCl + 3CO2 + 2Fe(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Na2CO3 + FeCl3 => NaCl + CO2 + Fe(OH)3  

Phương trình số #6

2FeCl3 + 6NaAlSiO4Fe2O3 + 6NaCl + 3SiO2 + 3AlAlO[SiO4]

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl3 + NaAlSiO4 => Fe2O3 + NaCl + SiO2 + AlAlO[SiO4]  

Phương trình số #7

3Na2CO3 + 2FeCl3Fe2(CO3)3 + 6NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + FeCl3 => Fe2(CO3)3 + NaCl  

Phương trình số #8

Na2S + 2FeCl32FeCl2 + 2NaCl + S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2S + FeCl3 => FeCl2 + NaCl + S  

Phương trình số #9

3Na2S + 2FeCl32FeS + 6NaCl + S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2S + FeCl3 => FeS + NaCl + S  

Phương trình số #10

3NaHCO3 + FeCl33NaCl + 3CO2 + Fe(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaHCO3 + FeCl3 => NaCl + CO2 + Fe(OH)3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-15 05:56:36am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(