Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Fe3O4 ra Fe

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) ra Fe (sắt) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

8Al + 3Fe3O44Al2O3 + 9Fe

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + Fe3O4 => Al2O3 + Fe  

Phương trình số #3

4H2 + Fe3O43Fe + 4H2O

Nhiệt độ: > 570

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + Fe3O4 => Fe + H2O  

Phương trình số #4

2NaH + Fe3O43Fe + 4NaOH

Nhiệt độ: 350-420°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaH + Fe3O4 => Fe + NaOH  

Phương trình số #5

4Fe3C + Fe3O44CO + 15Fe

Nhiệt độ: 1000-1100°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe3C + Fe3O4 => CO + Fe  

Phương trình số #6

2C + Fe3O43Fe + 2CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + Fe3O4 => Fe + CO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 04:01:29am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(