Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C6H5Cl ra C6H5OH

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C6H5Cl (clorua benzen) ra C6H5OH (Phenol) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

C6H5Cl + NaOH → C6H5OH + NaCl

Nhiệt độ: Nhiệt độ Xúc tác: Palladium (Pd)

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5Cl + NaOH => C6H5OH + NaCl  

Phương trình số #2

C6H5Cl + KOH → C6H5OH + KCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5Cl + KOH => C6H5OH + KCl  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-21 03:35:45pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(