Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

SiO2.nH2O

công thức rút gọn H2NO3Si


silica hidrat

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 92.1063

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất SiO2.nH2O

Đánh giá

SiO2.nH2O - silica hidrat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-SiO2.nH2O-silica+hidrat-1887
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

Trong bài học này các bạn sẽ tìm hiểu về định luật bảo toàn khối lượng

Bài 16. Phương trình hóa học

Theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử mỗi nguyên tố trong các chất trước và sau phản ứng được giữ nguyên, tức là bằng nhau. Dựa vào đây và với công thức hoá học ta sẽ lập phương trình hoá học để biểu diễn phản ứng hoá học.

Bài 17. Bài luyện tập 3

Nắm chắc việc áp dụng định tuật và cách lập phương trình hoá học.

CHƯƠNG 3 MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Mol, khối lượng mol, thể tích mol là gì ? Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất như thế nào ? Trong Hoá học lại cần biết có bao nhiêu nguyên tử hoặc phân tử và khối lượng, thể tích của chúng tham gia và tạo thành trong một phản ứng hoá học. Để đáp ứng được yêu cầu này, các nhà khoa học đã đề xuất một khái niệm dành cho các hạt vi mô, đó là MOL (đọc là "mon").

Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Chúng ta hãy tìm hiểu về sự chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học SiO2.nH2O (silica hidrat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu SiO2.nH2O có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

SiO2.nH2O có tác dụng với Eu2O3 không? SiO2.nH2O có tác dụng với Eu(OH)3 không? SiO2.nH2O có tác dụng với EuCl3 không? SiO2.nH2O có tác dụng với EuCl2 không? SiO2.nH2O có tác dụng với EuBr3 không? SiO2.nH2O có tác dụng với EuI3 không? SiO2.nH2O có tác dụng với Li2SiF6 không? SiO2.nH2O có tác dụng với Li4[HfF8] không? SiO2.nH2O có tác dụng với F không? SiO2.nH2O có tác dụng với AuF5 không? SiO2.nH2O có tác dụng với IF7 không? SiO2.nH2O có tác dụng với PrCl3 không? SiO2.nH2O có tác dụng với PrF4 không? SiO2.nH2O có tác dụng với XeO2F2 không? SiO2.nH2O có tác dụng với LaCl3 không? SiO2.nH2O có tác dụng với LaF3 không? SiO2.nH2O có tác dụng với La2O3 không? SiO2.nH2O có tác dụng với N2F4 không? SiO2.nH2O có tác dụng với PF3 không? SiO2.nH2O có tác dụng với ZnF2 không? SiO2.nH2O có tác dụng với PCl2F3 không? SiO2.nH2O có tác dụng với POF3 không? SiO2.nH2O có tác dụng với Ni(PF3)4 không? SiO2.nH2O có tác dụng với NaPF6 không? SiO2.nH2O có tác dụng với GeF4 không? SiO2.nH2O có tác dụng với Ge không? SiO2.nH2O có tác dụng với GeCl4 không? SiO2.nH2O có tác dụng với GeS2 không? SiO2.nH2O có tác dụng với C17H31COOH không? SiO2.nH2O có tác dụng với HfF4.3H2O không? SiO2.nH2O có tác dụng với HfO2 không? SiO2.nH2O có tác dụng với SiF2 không? SiO2.nH2O có tác dụng với Na2SiF6 không? SiO2.nH2O có tác dụng với RbF không? SiO2.nH2O có tác dụng với Rb2SiF6 không? SiO2.nH2O có tác dụng với Rb2CO3 không? SiO2.nH2O có tác dụng với Rb2O không? SiO2.nH2O có tác dụng với RbH không? SiO2.nH2O có tác dụng với RbO2 không? SiO2.nH2O có tác dụng với XeOF2 không? SiO2.nH2O có tác dụng với PtF4 không? SiO2.nH2O có tác dụng với IF5 không? SiO2.nH2O có tác dụng với OsF6 không? SiO2.nH2O có tác dụng với UF4 không? SiO2.nH2O có tác dụng với UF6 không? SiO2.nH2O có tác dụng với UF5 không? SiO2.nH2O có tác dụng với UO2 không? SiO2.nH2O có tác dụng với UO2F2 không? SiO2.nH2O có tác dụng với UO3 không? SiO2.nH2O có tác dụng với U3O8 không? SiO2.nH2O có tác dụng với W không? SiO2.nH2O có tác dụng với WO3 không? SiO2.nH2O có tác dụng với Na4XeO6 không? SiO2.nH2O có tác dụng với H5IO6 không? SiO2.nH2O có tác dụng với IOF5 không? SiO2.nH2O có tác dụng với Na3H2IO6 không? SiO2.nH2O có tác dụng với Re không? SiO2.nH2O có tác dụng với ReF7 không? SiO2.nH2O có tác dụng với HReO4 không? SiO2.nH2O có tác dụng với ReF4 không? SiO2.nH2O có tác dụng với ReO3F không? SiO2.nH2O có tác dụng với NaReO4 không? SiO2.nH2O có tác dụng với C5H6 không? SiO2.nH2O có tác dụng với NaC5H5 không? SiO2.nH2O có tác dụng với Fe(HCO3)2 không? SiO2.nH2O có tác dụng với FeSO3 không? SiO2.nH2O có tác dụng với FeP2 không? SiO2.nH2O có tác dụng với BiOOH không? SiO2.nH2O có tác dụng với BiF3 không? SiO2.nH2O có tác dụng với Bi(OH)3 không? SiO2.nH2O có tác dụng với HBiCl4 không? SiO2.nH2O có tác dụng với GaCl3.H2O không? SiO2.nH2O có tác dụng với GaClO không? SiO2.nH2O có tác dụng với Ga không? SiO2.nH2O có tác dụng với LiGaH4 không? SiO2.nH2O có tác dụng với GaOOH không? SiO2.nH2O có tác dụng với NaGaO2 không? SiO2.nH2O có tác dụng với Ga(NO3)3 không? SiO2.nH2O có tác dụng với Ga2O không? SiO2.nH2O có tác dụng với ZnGa2O4 không? SiO2.nH2O có tác dụng với HNCS không? SiO2.nH2O có tác dụng với H2C2N2S3 không? SiO2.nH2O có tác dụng với Pt(CN)2 không? SiO2.nH2O có tác dụng với H2[Pt(CN)4] không? SiO2.nH2O có tác dụng với CNCl không? SiO2.nH2O có tác dụng với NH4ClO3 không? SiO2.nH2O có tác dụng với NH3OHClO4 không? SiO2.nH2O có tác dụng với HI3O8 không? SiO2.nH2O có tác dụng với CH3COOCHCHC2H5 không? SiO2.nH2O có tác dụng với C2H5CH2CHO không? SiO2.nH2O có tác dụng với CH3-CH=CH2 không? SiO2.nH2O có tác dụng với C17H33COONa không? SiO2.nH2O có tác dụng với (C17H33COO)3C3H5 không? SiO2.nH2O có tác dụng với ClO3 không? SiO2.nH2O có tác dụng với NaBr không? SiO2.nH2O có tác dụng với HIO không? SiO2.nH2O có tác dụng với NH4N3 không? SiO2.nH2O có tác dụng với NH4I3 không? SiO2.nH2O có tác dụng với NH4ClO không? SiO2.nH2O có tác dụng với NH2Cl không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-28 12:22:19am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(