Chất Hóa Học - SbCl5 - Antimon(V) clorua

Antimony chloride; Pentachloroantimony(V); Antimony pentachloride; Amtimony pentachloride; Antimony(V) chloride; Antimony(V)pentachloride; Pentachloroantimony

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

SbCl5

công thức rút gọn Cl5Sb


Antimon(V) clorua

Antimony chloride; Pentachloroantimony(V); Antimony pentachloride; Amtimony pentachloride; Antimony(V) chloride; Antimony(V)pentachloride; Pentachloroantimony

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 299.0250

Khối lượng riêng (kg/m3) 2.336

Màu sắc Không màu hoặc màu vàng

Trạng thái thông thường Lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 176

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 2.8

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất SbCl5

Đánh giá

SbCl5 - Antimon(V) clorua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-SbCl5-Antimon(V)+clorua-1202
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 3 Bài Tập Thực Hành 1

Quan sát quá trình nóng chảy giữa các chất. Qua đó, chúng ta biết được sự khác nhau về nhiệt độ nóng chảy giữa các chất. Đồng thời, rèn luyện kĩ năng tách chất từ hỗn hợp đơn giản và phức tạp.

Bài 4.Nguyên Tử

Câu hỏi các chất được tạo ra từ đâu đã được đặt ra từ cách đây mấy nghìn năm. Ngày nay, khoa học đã có câu trả lời rõ ràng và các bạn sẽ biết được trong bài này.

Bài 5.Nguyên Tố Hóa Học

Trên nhãn hộp sữa, ghi rõ từ canxi kèm theo hàm lượng, coi như một thông tin về giá trị dinh dưỡng của sữa và giới thiệu chất canxi có lợi cho xương, giúp phòng chống bệnh loãng xương. Thực ra phải nói : Trong thành phần sữa có nguyên tố hoá học canxi. Bài học này giúp các em một số hiểu biết về nguyên tố hoá học

Bài 6. Đơn chất và hợp chất – Phân tử

các nhà hoá học đã tìm cách phân chia các chất thành từng loại, rất thuận lợi cho việc nghiên cứu chúng. Bài này sẽ giới thiệu sự phân loại chất và cho thấy phân tử là hạt hợp thành của hầu hết các chất.

Bài 7. Bài thực hành 2 - Sự lan tỏa của chất

Khi đứng trước những bông hoa có hương, ta ngửi thấy mùi thơm. Điều đó mách bảo ta rằng, phải có chất thơm từ hoa lan toả vào không khí. Ta không nhìn thấy vì đây là các phân tử chất thơm chuyển động.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học SbCl5 (Antimon(V) clorua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu SbCl5 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

SbCl5 có tác dụng với Na3N không? SbCl5 có tác dụng với CrN không? SbCl5 có tác dụng với Fe(CrO2)2 không? SbCl5 có tác dụng với CrO không? SbCl5 có tác dụng với NaHF2 không? SbCl5 có tác dụng với FeCu2S2 không? SbCl5 có tác dụng với KHS không? SbCl5 có tác dụng với NaHS không? SbCl5 có tác dụng với C2Ag2 không? SbCl5 có tác dụng với [Ag(NH3)2]OH không? SbCl5 có tác dụng với PbCl2 không? SbCl5 có tác dụng với Ca(CN)2 không? SbCl5 có tác dụng với NaKS không? SbCl5 có tác dụng với Cu2FeS2 không? SbCl5 có tác dụng với fructozo không? SbCl5 có tác dụng với glucozo không? SbCl5 có tác dụng với HCOOC2H5 không? SbCl5 có tác dụng với CH3COOK không? SbCl5 có tác dụng với C2H2O4 không? SbCl5 có tác dụng với ROH không? SbCl5 có tác dụng với CH3ONa không? SbCl5 có tác dụng với RONa không? SbCl5 có tác dụng với CH3COOC6H5 không? SbCl5 có tác dụng với Fe2S3 không? SbCl5 có tác dụng với CHF2Cl không? SbCl5 có tác dụng với C4H6Cl2 không? SbCl5 có tác dụng với CH2=CH2 không? SbCl5 có tác dụng với CH3-CH2-OH không? SbCl5 có tác dụng với CH3-CHO không? SbCl5 có tác dụng với CnH2n+2 không? SbCl5 có tác dụng với KIO4 không? SbCl5 có tác dụng với LiH không? SbCl5 có tác dụng với ClCH2CH2Cl không? SbCl5 có tác dụng với CF2=CF2 không? SbCl5 có tác dụng với CH3-COOH không? SbCl5 có tác dụng với HCOOR không? SbCl5 có tác dụng với NH4OCOCH3 không? SbCl5 có tác dụng với R-SO3H không? SbCl5 có tác dụng với CH2BrCH2CH2Br không? SbCl5 có tác dụng với ZnBr2 không? SbCl5 có tác dụng với CnH2n không? SbCl5 có tác dụng với CnH2n+1Cl không? SbCl5 có tác dụng với CnH2n-6 không? SbCl5 có tác dụng với CnH2n-7Br không? SbCl5 có tác dụng với CH3CH2CH2CH3 không? SbCl5 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2Cl không? SbCl5 có tác dụng với CH3CH2CHClCH3 không? SbCl5 có tác dụng với Zn(NO3)2 không? SbCl5 có tác dụng với Hg(CH3COO)2 không? SbCl5 có tác dụng với Al(CH3COO)3 không? SbCl5 có tác dụng với Ca(SO4) không? SbCl5 có tác dụng với Ag(NO3) không? SbCl5 có tác dụng với Al2 không? SbCl5 có tác dụng với Al3 không? SbCl5 có tác dụng với ClBr2 không? SbCl5 có tác dụng với All3 không? SbCl5 có tác dụng với Hgl2 không? SbCl5 có tác dụng với Al2(SiO3)3 không? SbCl5 có tác dụng với Al(PO4) không? SbCl5 có tác dụng với Cu(SO4) không? SbCl5 có tác dụng với Cr2(SiO3)3 không? SbCl5 có tác dụng với AgO2 không? SbCl5 có tác dụng với As không? SbCl5 có tác dụng với As2O3 không? SbCl5 có tác dụng với Mg(CH3COO)2 không? SbCl5 có tác dụng với H không? SbCl5 có tác dụng với C2S không? SbCl5 có tác dụng với P4O10 không? SbCl5 có tác dụng với MgBr không? SbCl5 có tác dụng với CaBr2 không? SbCl5 có tác dụng với (CHO)2 không? SbCl5 có tác dụng với CH3OCHCH2 không? SbCl5 có tác dụng với C2H3COOH không? SbCl5 có tác dụng với C2H3COOC2H5 không? SbCl5 có tác dụng với C2H3Cl không? SbCl5 có tác dụng với C2H3CN không? SbCl5 có tác dụng với HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH không? SbCl5 có tác dụng với HOCH2CCCH2OH không? SbCl5 có tác dụng với (RCOO)3C3H5 không? SbCl5 có tác dụng với C6H5SO3H không? SbCl5 có tác dụng với (CH3CO)2O không? SbCl5 có tác dụng với C6H5I không? SbCl5 có tác dụng với C6H5CH2Br không? SbCl5 có tác dụng với BN không? SbCl5 có tác dụng với Na3[AlF6] không? SbCl5 có tác dụng với P4 không? SbCl5 có tác dụng với Li3P không? SbCl5 có tác dụng với RbCl không? SbCl5 có tác dụng với Rb không? SbCl5 có tác dụng với SCl2 không? SbCl5 có tác dụng với FeSi không? SbCl5 có tác dụng với CaO2. 8H2O không? SbCl5 có tác dụng với B2S3 không? SbCl5 có tác dụng với NaAlCl4 không? SbCl5 có tác dụng với K2S2O7 không? SbCl5 có tác dụng với Pd không? SbCl5 có tác dụng với K2SiF6 không? SbCl5 có tác dụng với K3AlF6 không? SbCl5 có tác dụng với KNH2 không? SbCl5 có tác dụng với Zn(NH2)2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có SbCl5 (Antimon(V) clorua) là chất tham gia

Antimony chloride; Pentachloroantimony(V); Antimony pentachloride; Amtimony pentachloride; Antimony(V) chloride; Antimony(V)pentachloride; Pentachloroantimony

SbCl5 + 5HF → 5HCl + SbF5 5H2O + 2SbCl5 → 10HCl + Sb2O5 SbCl5 → Cl2 + SbCl3 Xem tất cả phương trình sử dụng SbCl5

Phương trình có SbCl5 (Antimon(V) clorua) là chất sản phẩm

Antimony chloride; Pentachloroantimony(V); Antimony pentachloride; Amtimony pentachloride; Antimony(V) chloride; Antimony(V)pentachloride; Pentachloroantimony

Cl2 + SbCl3 → SbCl5 Xem tất cả phương trình tạo ra SbCl5

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 09:23:40am