Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Sb2O5

công thức rút gọn O5Sb2


Antimony pentoxide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 323.5170

Khối lượng riêng (kg/m3) 3780

Màu sắc màu vàng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 380

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Nó được tìm thấy như một chất chống cháy trong ABS và các chất dẻo khác, một chất flocculant trong sản xuất titan đioxit và đôi khi được sử dụng trong sản xuất thủy tinh, sơn và chất kết dính. Nó cũng được sử dụng như một nhựa cây trao đổi ion cho một số cation trong dung dịch axit bao gồm Na+ (đặc biệt là cho sự lựa chọn chọn lọc của chúng); và như một chất xúc tác trùng hợp và oxy hóa.
Advertisement

Đánh giá

Sb2O5 - Antimony pentoxide - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Sb2O5-Antimony+pentoxide-3159
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 2 PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Sự biến đổi của chất như thế nào thì được gọi là hiện tượng vật lí, là hiện tượng hoá học ? Phản ứng hoá học là gì, khi nào xảy ra, dựa vào đâu để nhận biết ? Trong một phản ứng hoá học tổng khối lượng các chất có được bảo toàn không ? Phương trình hoá học dùng biểu diễn phản ứng hoá học, cho biết những gì về phản ứng ? Để lập phương trình hoá học cần cân bằng số nguyên tử như thế nào ?

Bài 13. Phản ứng hóa học

Thanh sắt để lâu ngày ngoài không khí, sau một thời gian thanh sắt đổi màu. Đó là hiện tượng gì, để hiểu rõ hơn về hiện tượng này, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu bài học này.

Bài 14. Bài Thực Hành 3

Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học. Nhận biết dấu hiệu có phản ứng hoá học xảy ra.

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

Trong bài học này các bạn sẽ tìm hiểu về định luật bảo toàn khối lượng

Bài 16. Phương trình hóa học

Theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử mỗi nguyên tố trong các chất trước và sau phản ứng được giữ nguyên, tức là bằng nhau. Dựa vào đây và với công thức hoá học ta sẽ lập phương trình hoá học để biểu diễn phản ứng hoá học.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Sb2O5 (Antimony pentoxide)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Sb2O5 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Sb2O5 có tác dụng với CH2=CH-CH=CH2 không? Sb2O5 có tác dụng với CH(C6H5)=CH2 không? Sb2O5 có tác dụng với (-CH2-CH=CH-CH2-)n không? Sb2O5 có tác dụng với CH3-CH2-CH(OH)-CH2(OH) không? Sb2O5 có tác dụng với RCH=O không? Sb2O5 có tác dụng với (CH3)2CHCH2CH=O không? Sb2O5 có tác dụng với HCOOCH2CH2CH(CH3)2 không? Sb2O5 có tác dụng với C2H5ONa không? Sb2O5 có tác dụng với (-CH2-CH(OOCH3)-)n không? Sb2O5 có tác dụng với (-CH2-CH2-)n không? Sb2O5 có tác dụng với (-CH(C6H5)-CH2-)n không? Sb2O5 có tác dụng với (-CH2-CH(OOCH3)-)n không? Sb2O5 có tác dụng với CH2=C(CH3)-CH=CH2 không? Sb2O5 có tác dụng với (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n không? Sb2O5 có tác dụng với C2H5COOCH − CH = CH2 không? Sb2O5 có tác dụng với HCOOCH2CH2CH3 không? Sb2O5 có tác dụng với HCOOCH(CH3)2 không? Sb2O5 có tác dụng với HCOOCH2 − C6H5 không? Sb2O5 có tác dụng với HOCH2 − C6H5 không? Sb2O5 có tác dụng với [-CH2-CH(OCOCH3)-]n không? Sb2O5 có tác dụng với [- CH2-CH(OH)-]n không? Sb2O5 có tác dụng với CH2=CH(CH3) không? Sb2O5 có tác dụng với (-CH2-CH(CH3)-)n không? Sb2O5 có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? Sb2O5 có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? Sb2O5 có tác dụng với CH2=CH-Cl không? Sb2O5 có tác dụng với (-CH2-CH-Cl-)n không? Sb2O5 có tác dụng với CF2=CF2 không? Sb2O5 có tác dụng với (-CF2-CF2-)n không? Sb2O5 có tác dụng với CH2=C-Cl-CH=CH2 không? Sb2O5 có tác dụng với (-CH2-C-Cl-CH-CH2-)n không? Sb2O5 có tác dụng với CH2 = CH(CN) không? Sb2O5 có tác dụng với (-CH2-CH(CN)-)n không? Sb2O5 có tác dụng với CH2=CH(CN) không? Sb2O5 có tác dụng với (CH2CH2)O không? Sb2O5 có tác dụng với OH-CH2-CHO không? Sb2O5 có tác dụng với (HOCH2CH2)2NH không? Sb2O5 có tác dụng với (HOCH2CH2)3N không? Sb2O5 có tác dụng với HO–CH2CH2 –O–CH2CH2–OH không? Sb2O5 có tác dụng với HO–CH2CH2–O–CH2CH2 – O–CH2CH2–OH không? Sb2O5 có tác dụng với HO–(CH2CH2 –O–)nH không? Sb2O5 có tác dụng với CH2OH-CH2Cl không? Sb2O5 có tác dụng với ClOH không? Sb2O5 có tác dụng với CH3-CCNa không? Sb2O5 có tác dụng với CH3CH2CN không? Sb2O5 có tác dụng với CH3CH2CH(Br)CH2CH2CH3 không? Sb2O5 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2CH2F không? Sb2O5 có tác dụng với CH3CH(Br)CH2CH2CH3 không? Sb2O5 có tác dụng với CH3CH2CH(I)CH2CH3 không? Sb2O5 có tác dụng với CH3CH(CH3)CH2CH2CH(Cl)CH2CH3 không? Sb2O5 có tác dụng với CH3CH(Cl)CH2CH2CH(CH3)CH2CH3 không? Sb2O5 có tác dụng với R-COO-CH3 không? Sb2O5 có tác dụng với R-CH2-OH không? Sb2O5 có tác dụng với C6H5-CH2COOH không? Sb2O5 có tác dụng với C6H5-CH2-CH2OH không? Sb2O5 có tác dụng với C6H5-CO-CH2CH3 không? Sb2O5 có tác dụng với CH3-CH(CH2Br)-CH3 không? Sb2O5 có tác dụng với CH3-CH(CH2MgBr)-CH3 không? Sb2O5 có tác dụng với C6H5-CH2Br không? Sb2O5 có tác dụng với C6H5CH2COOH không? Sb2O5 có tác dụng với C6H5-COCl không? Sb2O5 có tác dụng với Ph-COOH không? Sb2O5 có tác dụng với C6H5-CH2-CN không? Sb2O5 có tác dụng với Ph-CH2-CN không? Sb2O5 có tác dụng với C6H5CONHC2H5 không? Sb2O5 có tác dụng với C6H5COCH2CH3 không? Sb2O5 có tác dụng với C6H5-CH(OH)-CH2-CH3 không? Sb2O5 có tác dụng với R-CN không? Sb2O5 có tác dụng với R-CO-R không? Sb2O5 có tác dụng với R-CH2-NH2 không? Sb2O5 có tác dụng với CH3-CH2-CH2-NH-CH3 không? Sb2O5 có tác dụng với CH3-CH2-N(CH2-CH3)-CH2-CH3 không? Sb2O5 có tác dụng với CH3-CH2-CH2-NH2 không? Sb2O5 có tác dụng với CH3-CH2-CH(NH2)-CH3 không? Sb2O5 có tác dụng với CH3-CH2-CH2-NH-CH3 không? Sb2O5 có tác dụng với H2N-CH2-CH2-CH2-CH2OH không? Sb2O5 có tác dụng với CH3CH2CH2NHC2H5 không? Sb2O5 có tác dụng với C6H5N≡NCl không? Sb2O5 có tác dụng với ArNH2 không? Sb2O5 có tác dụng với CH3-CH3-N(CH3)-CH2-CH2-CH3 không? Sb2O5 có tác dụng với CH3-CH2-NH-CH2-CH3 không? Sb2O5 có tác dụng với CH3CH2CH2NHCH3 không? Sb2O5 có tác dụng với C6H5CHO không? Sb2O5 có tác dụng với C6H11-CHO không? Sb2O5 có tác dụng với C6H5-CH2-CHO không? Sb2O5 có tác dụng với CH3CH2CH2CHO không? Sb2O5 có tác dụng với CH3-CH(CH3)-CHO không? Sb2O5 có tác dụng với CH3-CH2-CH2-CH2-CHO không? Sb2O5 có tác dụng với CH3(CH2)5CHO không? Sb2O5 có tác dụng với CH3(CH2)5-C(NOH)-H không? Sb2O5 có tác dụng với C6H5-C(NNHC6H5)-CH3 không? Sb2O5 có tác dụng với CH3-CH2-CH(OH)-CH2CH2CH2CH3 không? Sb2O5 có tác dụng với C6H5-CH(OH)-Ph không? Sb2O5 có tác dụng với C6H11COOH không? Sb2O5 có tác dụng với C6H11-CO-CH3 không? Sb2O5 có tác dụng với C6H5COCH2CH2CH3 không? Sb2O5 có tác dụng với C6H5-C≡N không? Sb2O5 có tác dụng với C6H5-CH(OH)-CH2-CH2-CH2-CH3 không? Sb2O5 có tác dụng với C6H5-CO-CH2-CH2-CH2-CH3 không? Sb2O5 có tác dụng với C6H11CH3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 03:22:14pm