Chất Hóa Học - Na[Cr(OH)4] - Sodium tetrahydroxycromate(III)

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Na[Cr(OH)4]

công thức rút gọn CrH4NaO4


Sodium tetrahydroxycromate(III)

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 143.0152

Màu sắc xanh

Trạng thái thông thường rắn

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Na[Cr(OH)4]

Đánh giá

Na[Cr(OH)4] - Sodium tetrahydroxycromate(III) - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Na%5BCr(OH)4%5D-Sodium+tetrahydroxycromate(III)-1379
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 32. Phản ứng oxi hóa – khử

- Sự khử (quá trình khử) của một chất là làm cho chất đó nhận electron hay làm giảm số oxi hoá của chất đó. - Sự oxi hoá (quá trình oxi hoá) của một chất là làm cho chất đó nhường electron hay làm tăng số oxi hoá của chất đó.

Bài 33. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế

Như chúng ta đã biết, những ứng dụng của hidro là không thể bàn cãi. Nhưng khí hidro không có sẵn cho chúng ta sử dụng vào đời sống và sản xuất. Vậy, trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, khí hidro được điều chế như thế nào? Phản ứng điều chế khí hidro thuộc loại phản ứng gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những vấn đề này trong bài viết sau đây các bạn nhé!

Bài 34. Bài luyện tập 6

Các bạn hãy cùng nhau ôn lại kiến thức điều chế hiđro, phản ứng thế, sự khử, chất khử, sự oxi hoá, chất oxi hoá, phản ứng oxi hoá - khử nhé.

Bài 35. Bài thực hành 5

Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí hidro trong phòng thí nghiệm, tính chất vật lí và tính chất hoá học của hiđro ; Đồng thời rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí hiđro vào ống nghiệm bằng cách đây không khí và đẩy nước.

Bài 36. Nước

Nước có thành phần và tính chất như thế nào ? Nước Có vai trò gì trong đời sống và sản xuất ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Na[Cr(OH)4] (Sodium tetrahydroxycromate(III))

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Na[Cr(OH)4] có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Na[Cr(OH)4] có tác dụng với MgAl2O4 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với NH4AlCl4 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với AlCl(OH)2 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Ba(NO2)2 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với BaCl2.2H2O không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với BaSiO3 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với BaH2 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với BeBr2 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với LiBr không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với BrF không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với NiBr2 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Na2C2 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với K[Pt(C2H4)Cl3] không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với K2PtCl4 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Pt(OH)2 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Pt(NH3)4Cl2 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với CHBr3 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với C2H5OLi không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với LiHS không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với C2H5OK không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với D2S không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Al(OD)3 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với BeC2 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Be2C không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với H2SO4.H2O không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với CCl3COOH không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với C6H5OK không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với C6H5COONa không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Cr(C6H6)2 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Cr(CO)6 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Ca(HPO4)2 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Ca(PO3)2 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Ca(H2PO4)2.H2O không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Ca(NO3)2.4H2O không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với [Ca(H2O)6] không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với (NO3) không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với LiF không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với NH4F không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với U không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với UF3 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với PF5 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với CaTiO3 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Cd(NH3)2Cl2 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với H2[CdCl4] không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Cd không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với HCOOLi không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Li2CO3 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Cu(NO3)2.6H2O không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với [Cu(NH3)4](NO3)2 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Hg2(NO3)2 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với (CuOH)2SO4 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Na2CuO2 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với K2Cu(CN)4 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Fe(CO)5 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Fe2(CO)9 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Fe3(CO)12 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Na2[Fe(CO)4] không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với H2Fe(CO)4 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với FeO(OH) không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Fe2ZnO4 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Na5FeO4 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Fe3(PO4)2 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với FeCl2.4H2O không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Na[Fe(CO)4H] không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với CdCl2. 2,5H2O không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Fe3O4.2H2O không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với FeCr2O4 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với FeClOH không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Fe(CH3COO)2 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với B(OH)3 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với HO2 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Te không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với HCOOH không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với NaHO2 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với NH4HS không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với S2 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với H2S2O2 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Ca(HF2)2 . 6H2O không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Fe(NO)4 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với H2O2.2H2O không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với H2SO5 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với U(OH)4 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Am không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Am(OH)4 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Ca(HS)2 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với (N2H6)SO4 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với N2H4 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với H2S2O6 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với (NH3OH)2SO4 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với (NH3OH)HSO4 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với (N2H5)2SO4 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với (NH4)2H2P2O7 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với H4P2O8 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với HAuCl4 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với N2H5Cl không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với NH3OHCl không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với PH4Cl không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với RhCl3 không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với Rh không? Na[Cr(OH)4] có tác dụng với C2H7NHCl không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Na[Cr(OH)4] (Sodium tetrahydroxycromate(III)) là chất sản phẩm

3H2O + 2NaOH + Cr2O3 → 2Na[Cr(OH)4] NaOH + Cr(OH)3 → Na[Cr(OH)4] Xem tất cả phương trình tạo ra Na[Cr(OH)4]

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 10:31:20pm