Chất Hóa Học - NH4HF2 - Amoni Biflorua

Ammonium hydrogenfluoride[F2H5N]; Ammonium hydrogen fluoride; Flammon; Ammonium difluoride; Ammonium bifluoride; Acid ammonium fluoride

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

NH4HF2

công thức rút gọn F2H5N


Amoni Biflorua

Ammonium hydrogenfluoride[F2H5N]; Ammonium hydrogen fluoride; Flammon; Ammonium difluoride; Ammonium bifluoride; Acid ammonium fluoride

Hình ảnh thực tế

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 57.04321 ± 0.00055

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất NH4HF2

Đánh giá

NH4HF2 - Amoni Biflorua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-NH4HF2-Amoni+Biflorua-2396
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, còn được biết với tên Bảng tuần hoàn Mendeleev, là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành dạng bảng, dựa trên số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân), cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng. Các nguyên tố được biểu diễn theo trật tự số hiệu nguyên tử tăng dần, thường liệt kê cùng với ký hiệu hóa học trong mỗi ô. Dạng tiêu chuẩn của bảng gồm các nguyên tố được sắp xếp thành 18 cột và 7 dòng, với hai dòng kép nằm riêng nằm bên dưới cùng.

Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Nội dung bài giảng Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học giúp học sinh hệ thống hoá lại các kiến thức trong chương như: tính chất của phi kim, tính chất của clo,C, Si, CO, CO , H CO , muối cacbonat. Cấu tạo bảng tuần hoàn và sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố trong chu kì, nhóm và ý nghĩa của bảng tuần hoàn.

Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Mục đích của bài Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng là các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm Cacbon khử CuO ở nhiệt độ cao; Nhiệt phân muối NaHCO3 ; Nhận biết muối cacbonat và muối clorua cụ thể. Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hóa học.

CHƯƠNG 4 HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

Từ thời cổ đại con người đã biết sử dụng và chế biến các loại hợp chất hữu cơ có trong thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống của mình. Vậy hữu cơ là gì? Hoá học hữu cơ là gì? Bài học Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ hôm nay giúp các bạn trả lời được câu hỏi này

Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Các bạn đã biết hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon. Vậy hoá trị và liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử các hợp chất hữu cơ như thế nào?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học NH4HF2 (Amoni Biflorua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu NH4HF2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

NH4HF2 có tác dụng với Zr không? NH4HF2 có tác dụng với ZrO2 không? NH4HF2 có tác dụng với ZrCl3 không? NH4HF2 có tác dụng với HfCl3 không? NH4HF2 có tác dụng với [Hf3Cl3(OH)6]Cl3 không? NH4HF2 có tác dụng với K2Pt(OH)6 không? NH4HF2 có tác dụng với K2Pt(CN)6 không? NH4HF2 có tác dụng với PtS2 không? NH4HF2 có tác dụng với Pt(NH3)2Cl4 không? NH4HF2 có tác dụng với K2Pt(SCN)6 không? NH4HF2 có tác dụng với ThCl2O không? NH4HF2 có tác dụng với [Th(H2O)] không? NH4HF2 có tác dụng với H2PtCl6.6H2O không? NH4HF2 có tác dụng với [PtCl4] không? NH4HF2 có tác dụng với Th không? NH4HF2 có tác dụng với Th(OH)4 không? NH4HF2 có tác dụng với ThCl4.8H2O không? NH4HF2 có tác dụng với ThO2 không? NH4HF2 có tác dụng với [SO3] không? NH4HF2 có tác dụng với BaI2 không? NH4HF2 có tác dụng với Na2SeO4.10H2O không? NH4HF2 có tác dụng với (NH4)2SO3.H2O không? NH4HF2 có tác dụng với Na5P3O10 không? NH4HF2 có tác dụng với TeO không? NH4HF2 có tác dụng với Na4P2O7.10H2O không? NH4HF2 có tác dụng với Na2Se2O5 không? NH4HF2 có tác dụng với Na2SeO3.5H2O không? NH4HF2 có tác dụng với H3[Fe(CN)6] không? NH4HF2 có tác dụng với Ag3[Fe(CN)6] không? NH4HF2 có tác dụng với NaIO4 không? NH4HF2 có tác dụng với NaIO3.H2O không? NH4HF2 có tác dụng với GeS không? NH4HF2 có tác dụng với HS không? NH4HF2 có tác dụng với Ba(OH)2.8H2O không? NH4HF2 có tác dụng với KFe[Fe(CN)6] không? NH4HF2 có tác dụng với K2[Fe(H2O)(CN)5] không? NH4HF2 có tác dụng với Fe[Fe(CN)6] không? NH4HF2 có tác dụng với Cu3[Fe(CN)6]2 không? NH4HF2 có tác dụng với K[Al(OH)4] không? NH4HF2 có tác dụng với Ba(HS)2.4H2O không? NH4HF2 có tác dụng với AgSbS2 không? NH4HF2 có tác dụng với Sb2S5 không? NH4HF2 có tác dụng với Na2S2O5.7H2O không? NH4HF2 có tác dụng với Na3SbS3.9H2O không? NH4HF2 có tác dụng với Na3SbS4 không? NH4HF2 có tác dụng với Na3SbS4.9 H2O không? NH4HF2 có tác dụng với Na2H2P2O7.6H2O không? NH4HF2 có tác dụng với Na3P3O9 không? NH4HF2 có tác dụng với H2P2O7 không? NH4HF2 có tác dụng với Na2H2P2O6.6H2O không? NH4HF2 có tác dụng với Na2H2P2O5 không? NH4HF2 có tác dụng với Ag4Ge không? NH4HF2 có tác dụng với Na2GeO3 không? NH4HF2 có tác dụng với H2GeO3 không? NH4HF2 có tác dụng với CoNO3OH không? NH4HF2 có tác dụng với Na3[Co(NO2)6].0,5H2O không? NH4HF2 có tác dụng với Na[B(OH)4].2H2O không? NH4HF2 có tác dụng với [B(H2O)(OH)3] không? NH4HF2 có tác dụng với BI3 không? NH4HF2 có tác dụng với PN(NH) không? NH4HF2 có tác dụng với TcO2 không? NH4HF2 có tác dụng với Tc2O7 không? NH4HF2 có tác dụng với H2TcCl6 không? NH4HF2 có tác dụng với NaTcO4 không? NH4HF2 có tác dụng với Tc không? NH4HF2 có tác dụng với HTcO4 không? NH4HF2 có tác dụng với Tc2S7 không? NH4HF2 có tác dụng với TcS2 không? NH4HF2 có tác dụng với Tc(OH)4 không? NH4HF2 có tác dụng với Pb(HCO3)2 không? NH4HF2 có tác dụng với Pb2CO3(OH)2 không? NH4HF2 có tác dụng với PbF2 không? NH4HF2 có tác dụng với I không? NH4HF2 có tác dụng với SnF2 không? NH4HF2 có tác dụng với Si2O3 không? NH4HF2 có tác dụng với Na[Sn(OH)3] không? NH4HF2 có tác dụng với Na2SnO2 không? NH4HF2 có tác dụng với Ca[Sn(OH)6] không? NH4HF2 có tác dụng với S[Sn(OH)6] không? NH4HF2 có tác dụng với Na2SnO3 không? NH4HF2 có tác dụng với Sr[Sn(OH)6] không? NH4HF2 có tác dụng với Na2SnCl6 không? NH4HF2 có tác dụng với Ba[Sn(OH)6] không? NH4HF2 có tác dụng với K[Sn(OH)3] không? NH4HF2 có tác dụng với KCr(SO4)2 không? NH4HF2 có tác dụng với NaClO.5H2O không? NH4HF2 có tác dụng với NaOH.H2O không? NH4HF2 có tác dụng với SO3F không? NH4HF2 có tác dụng với NaSO3F không? NH4HF2 có tác dụng với SO2.nH2O không? NH4HF2 có tác dụng với SO3NH2 không? NH4HF2 có tác dụng với BiNO3(OH)2 không? NH4HF2 có tác dụng với Bi(NO3)O không? NH4HF2 có tác dụng với Bi(NO3)3.5H2O không? NH4HF2 có tác dụng với Bi(NO3)2OH không? NH4HF2 có tác dụng với BiO(OH) không? NH4HF2 có tác dụng với BiClO không? NH4HF2 có tác dụng với Bi2(SO4)O2 không? NH4HF2 có tác dụng với BiCl(OH)2 không? NH4HF2 có tác dụng với BiSO4(OH) không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có NH4HF2 (Amoni Biflorua) là chất tham gia

Ammonium hydrogenfluoride[F2H5N]; Ammonium hydrogen fluoride; Flammon; Ammonium difluoride; Ammonium bifluoride; Acid ammonium fluoride

NH4HF2 → NH3 + 2HF BeO + 2NH4HF2 → H2O + (NH4)2[BeF4] 2NaOH + NH4HF2 → 2H2O + NH3 + 2NaF Xem tất cả phương trình sử dụng NH4HF2

Phương trình có NH4HF2 (Amoni Biflorua) là chất sản phẩm

Ammonium hydrogenfluoride[F2H5N]; Ammonium hydrogen fluoride; Flammon; Ammonium difluoride; Ammonium bifluoride; Acid ammonium fluoride

2NH4F → NH3 + NH4HF2 NH4OH + 2HF → H2O + NH4HF2 HF + NH4F → NH4HF2 Xem tất cả phương trình tạo ra NH4HF2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 11:41:31pm