Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Mn(OH)4

công thức rút gọn H4MnO4


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 122.9674

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Mn(OH)4

Đánh giá

Mn(OH)4 - - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Mn(OH)4--3289
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 24. Ôn tập học kì 1

Bài Ôn tập học kì 1 ôn lại các kiến thức về tính chất của các loại hợp chất vô cơ và kim loại. Vận dụng để giải một số bài tập.

CHƯƠNG 3 SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Nội dung bài giảng Tính chất của phi kim tìm hiểu về một số tính chất vật lí của phi kim: Phi kim tồn tại ở 3 trạng thái rắn, lỏng, khí. Phần lớn các nguyên tố phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy thấp; Biết những tính chất hoá học chung của phi kim: Tác dụng với oxi, với kim loại vàvới hiđrô. Sơ lược về mức độ hoạt động hoá học mạnh yếu của 1 số phi kim.

Bài 26. Clo

Bài giảng Clo đi sâu tìm hiểu về Tính chất vật lí của clo; Clo có một số tính chất chung của phi kim(tác dụng với kim loại, với hiđro), clo còn tác dụng với nước và dung dịch bazơ, clo là phi kim hoạtđộng mạnh; Phương pháp điều chế clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm; Một số ứng dụng, thu khí clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm.

Bài 27. Cacbon

Nội dung bài giảng Cacbon tìm hiểu Đơn chất cacbon có 3 dạng thù hình chính: Kim cương, than chì và cacbon vô định hình; Cacbon vô định hình (than gỗ, than xương, mồ hóng…) có tính hấp phụ và hoạt động hóa học nhất; Sơ lược tính chất vật lí của 3 dạng thù hình; Cacbon là phi kim hoạt động hóa học yếu: Tác dụng với oxi và một số oxit kim loại, tính chất hóa học đặc biệt của cácbon là tínhkhử ở nhiệt độ cao; Một số ứng dụng tương ứng với tính chất vật lí và tính chất hóa học của cacbon.

Bài 28. Các oxit của cacbon

Nội dung bài học Các oxit của cacbon tìm hiểu về hai hợp chất quan trọng là CO và CO . Hai oxit này thuộc loại nào? Chúng có những tính chất và ứng dụng gì? để trả lời chúng ta sẽ nghiên cứu về tính chất và ứng dụng của các oxit này.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Mn(OH)4 ()

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Mn(OH)4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Mn(OH)4 có tác dụng với (C17H31COO)3C3H5 không? Mn(OH)4 có tác dụng với (CH3)2CHCOOH không? Mn(OH)4 có tác dụng với (C2H4(OH)O)2Cu không? Mn(OH)4 có tác dụng với [C6H7O2(OCOCH3)3]n không? Mn(OH)4 có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? Mn(OH)4 có tác dụng với [C6H7O2(OH)2OCS–SNa]n không? Mn(OH)4 có tác dụng với [C6H7O2(ONO2)3]n không? Mn(OH)4 có tác dụng với C6H5-CH=CH-COOH không? Mn(OH)4 có tác dụng với C6H5-CH2-COOH không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH≡C-COOH không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH2=CH-CN không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH2=CH-COONa không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH3-(CH2)4-COOH không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH3-CH=CH-COOH không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH3-CO-CH2OH không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH3(CH2)3-COOH không? Mn(OH)4 có tác dụng với HCOOCH2CH2CH3 không? Mn(OH)4 có tác dụng với HOOC-(CH2)4-COOH không? Mn(OH)4 có tác dụng với HOOC-CH(OH)-CH2-COOH không? Mn(OH)4 có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? Mn(OH)4 có tác dụng với (-CF2-CF2-)n không? Mn(OH)4 có tác dụng với (-CH(C6H5)-CH2-)n không? Mn(OH)4 có tác dụng với (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n không? Mn(OH)4 có tác dụng với (-CH2-C(Cl)=CH-CH2-)n không? Mn(OH)4 có tác dụng với (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n không? Mn(OH)4 có tác dụng với KAl(SO4)2.12H2O không? Mn(OH)4 có tác dụng với As không? Mn(OH)4 có tác dụng với He không? Mn(OH)4 có tác dụng với Ne không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH3CH2CH=CH2 không? Mn(OH)4 có tác dụng với (CH3)2C=CH2 không? Mn(OH)4 có tác dụng với C4H8 không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH3CH2CH2CH=CH2 không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH3CH2CH=CHCH3 không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH3CH2C(CH3)=CH2 không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH3CH=CH(CH3)2 không? Mn(OH)4 có tác dụng với (CH3)2CHCH=CH2 không? Mn(OH)4 có tác dụng với C6H12 không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH2=CH(CH2)3CH3 không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH3CH=CHCH2CH2CH3 không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH2=C(CH3)CH2CH2CH3 không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH2=CHCH(CH3)CH2CH3 không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH2=CHCH2CH(CH3)2 không? Mn(OH)4 có tác dụng với (CH3)2C=CHCH2CH3 không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH3CH=C(CH3)CH2CH3 không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH3CH=CHC(CH3)2 không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH2=C(CH3)CH(CH3)2 không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH2=CHC(CH3)3 không? Mn(OH)4 có tác dụng với (CH3)2C=C(CH3)2 không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH3CCl2CH3 không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH3CH(OH)CH2OH không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH2(OH)CH2CH2OH không? Mn(OH)4 có tác dụng với CHBr2CHBr2 không? Mn(OH)4 có tác dụng với (CH3)3C-CH2-Br không? Mn(OH)4 có tác dụng với (CH3)2CHCH2CH2-OSO3H không? Mn(OH)4 có tác dụng với (CH3)3C-OH không? Mn(OH)4 có tác dụng với C6H5-ONO2 không? Mn(OH)4 có tác dụng với C6H5-OSO3H không? Mn(OH)4 có tác dụng với (HCOO)2Cu không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH3CCH không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH3OK không? Mn(OH)4 có tác dụng với K2SO4 không? Mn(OH)4 có tác dụng với Cr không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH3-CH2-COO-CH2-C6H5 không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH2 không? Mn(OH)4 có tác dụng với M không? Mn(OH)4 có tác dụng với HCOOC6H4CH3 không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH3C6H4ONa không? Mn(OH)4 có tác dụng với BaZnO2 không? Mn(OH)4 có tác dụng với HgH2 không? Mn(OH)4 có tác dụng với AlH3 không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH2OH[CHOH]4CH2OH không? Mn(OH)4 có tác dụng với H2Mn không? Mn(OH)4 có tác dụng với H2MnO4 không? Mn(OH)4 có tác dụng với TiCl3 không? Mn(OH)4 có tác dụng với Na2[Fe(OH)4] không? Mn(OH)4 có tác dụng với Ti2(SO4)3 không? Mn(OH)4 có tác dụng với CoCl2. không? Mn(OH)4 có tác dụng với NaOCl không? Mn(OH)4 có tác dụng với TiOCl2 không? Mn(OH)4 có tác dụng với H2ZrCl6 không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH3(CH2)16CO2CH3 không? Mn(OH)4 có tác dụng với Na3[Fe(OH)6] không? Mn(OH)4 có tác dụng với CuSO3 không? Mn(OH)4 có tác dụng với [C2H4(OHO)]2Cu không? Mn(OH)4 có tác dụng với (NH4)2S2O8 không? Mn(OH)4 có tác dụng với Na2MnO3 không? Mn(OH)4 có tác dụng với (C17H33Br2COO)3C3H5 không? Mn(OH)4 có tác dụng với C2H5OSO2OH không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH3-CO-CH2OH không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH3CH2SO2Cl không? Mn(OH)4 có tác dụng với CH3COOR không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Mn(OH)4 () là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng Mn(OH)4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-01 03:08:05am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(