Chất Hóa Học - LiHSO4 - Liti sunfat

Lithium hydrogensulfate; Sulfuric acid hydrogen lithium salt; Lithium sulfate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

LiHSO4

công thức rút gọn HLiO4S


Liti sunfat

Lithium hydrogensulfate; Sulfuric acid hydrogen lithium salt; Lithium sulfate

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 104.0115

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất LiHSO4

Đánh giá

LiHSO4 - Liti sunfat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-LiHSO4-Liti+sunfat-2696
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, còn được biết với tên Bảng tuần hoàn Mendeleev, là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành dạng bảng, dựa trên số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân), cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng. Các nguyên tố được biểu diễn theo trật tự số hiệu nguyên tử tăng dần, thường liệt kê cùng với ký hiệu hóa học trong mỗi ô. Dạng tiêu chuẩn của bảng gồm các nguyên tố được sắp xếp thành 18 cột và 7 dòng, với hai dòng kép nằm riêng nằm bên dưới cùng.

Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Nội dung bài giảng Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học giúp học sinh hệ thống hoá lại các kiến thức trong chương như: tính chất của phi kim, tính chất của clo,C, Si, CO, CO , H CO , muối cacbonat. Cấu tạo bảng tuần hoàn và sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố trong chu kì, nhóm và ý nghĩa của bảng tuần hoàn.

Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Mục đích của bài Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng là các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm Cacbon khử CuO ở nhiệt độ cao; Nhiệt phân muối NaHCO3 ; Nhận biết muối cacbonat và muối clorua cụ thể. Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hóa học.

CHƯƠNG 4 HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

Từ thời cổ đại con người đã biết sử dụng và chế biến các loại hợp chất hữu cơ có trong thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống của mình. Vậy hữu cơ là gì? Hoá học hữu cơ là gì? Bài học Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ hôm nay giúp các bạn trả lời được câu hỏi này

Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Các bạn đã biết hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon. Vậy hoá trị và liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử các hợp chất hữu cơ như thế nào?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học LiHSO4 (Liti sunfat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu LiHSO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

LiHSO4 có tác dụng với Na3HXeO6 không? LiHSO4 có tác dụng với Na2H2XeO6 không? LiHSO4 có tác dụng với NaHXeO4 không? LiHSO4 có tác dụng với [PO2F2] không? LiHSO4 có tác dụng với H2PO3F không? LiHSO4 có tác dụng với HPO2F2 không? LiHSO4 có tác dụng với NH4PF6 không? LiHSO4 có tác dụng với K2TeO4 không? LiHSO4 có tác dụng với K2H4TeO6.3H2O không? LiHSO4 có tác dụng với K2TeO3 không? LiHSO4 có tác dụng với Na6TeO6.2H2O không? LiHSO4 có tác dụng với HfI2O không? LiHSO4 có tác dụng với HfN không? LiHSO4 có tác dụng với K2HgI4.2H2O không? LiHSO4 có tác dụng với (Hg2N)I.H2O không? LiHSO4 có tác dụng với (NH4)2S4O6 không? LiHSO4 có tác dụng với I3N không? LiHSO4 có tác dụng với Rb2SnCl6 không? LiHSO4 có tác dụng với (NH4)2SnCl6 không? LiHSO4 có tác dụng với Cs2[SnCl6] không? LiHSO4 có tác dụng với OCN không? LiHSO4 có tác dụng với BO3 không? LiHSO4 có tác dụng với SCN không? LiHSO4 có tác dụng với [S2O3] không? LiHSO4 có tác dụng với In(NO3)3.5H2O không? LiHSO4 có tác dụng với In(NO3)O không? LiHSO4 có tác dụng với In2(SO4)3.9H2O không? LiHSO4 có tác dụng với CH3CHClCOOH không? LiHSO4 có tác dụng với NH2CH2CH2CH2CN không? LiHSO4 có tác dụng với HNCO không? LiHSO4 có tác dụng với CN không? LiHSO4 có tác dụng với Na[Au(CN)2] không? LiHSO4 có tác dụng với Na[Ag(CN)2] không? LiHSO4 có tác dụng với CH2=C(CH3)COOH không? LiHSO4 có tác dụng với CH2=C(CH3)COOCH3 không? LiHSO4 có tác dụng với (CH3)3CCOOH không? LiHSO4 có tác dụng với C3H7COOH không? LiHSO4 có tác dụng với C3H7CHO không? LiHSO4 có tác dụng với CaZnO2 không? LiHSO4 có tác dụng với AlO2 không? LiHSO4 có tác dụng với Mg2C3 không? LiHSO4 có tác dụng với C3H4 không? LiHSO4 có tác dụng với NaKCO3 không? LiHSO4 có tác dụng với CH3CH(OH)CH2CH3 không? LiHSO4 có tác dụng với CH3C(O)CH2CH3 không? LiHSO4 có tác dụng với C5H11Cl không? LiHSO4 có tác dụng với C5H11Br không? LiHSO4 có tác dụng với FexOy không? LiHSO4 có tác dụng với CHI3 không? LiHSO4 có tác dụng với C7H15Br không? LiHSO4 có tác dụng với BrHC=CHBr không? LiHSO4 có tác dụng với C2H2Br4 không? LiHSO4 có tác dụng với (CH3)2-N-N=O không? LiHSO4 có tác dụng với (CH3)2NH không? LiHSO4 có tác dụng với C6H14O6 không? LiHSO4 có tác dụng với C3H5(ONa)3 không? LiHSO4 có tác dụng với C3H7Cl không? LiHSO4 có tác dụng với PbI2 không? LiHSO4 có tác dụng với [C3H5(OH)2O]2Cu không? LiHSO4 có tác dụng với C6H5SO3Na không? LiHSO4 có tác dụng với C4H4 không? LiHSO4 có tác dụng với CH2=CH-COONa không? LiHSO4 có tác dụng với CH2=CH-COOH không? LiHSO4 có tác dụng với HCOO-CH=CH2 không? LiHSO4 có tác dụng với C6H5N2Cl không? LiHSO4 có tác dụng với (C2H4)n không? LiHSO4 có tác dụng với C4H6Br2 không? LiHSO4 có tác dụng với C3H4Br4 không? LiHSO4 có tác dụng với Ba(HSO3)2 không? LiHSO4 có tác dụng với CuCl2.2H2O không? LiHSO4 có tác dụng với C2H4(ONa)2 không? LiHSO4 có tác dụng với H2SO4.3SO3 không? LiHSO4 có tác dụng với C2H4Cl2 không? LiHSO4 có tác dụng với C6Cl6 không? LiHSO4 có tác dụng với C4H6Br4 không? LiHSO4 có tác dụng với C4H6(OH)4 không? LiHSO4 có tác dụng với Fe(SCN)3 không? LiHSO4 có tác dụng với CuS2 không? LiHSO4 có tác dụng với (CH3COO)2Zn không? LiHSO4 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2OH không? LiHSO4 có tác dụng với C6H5OCH2CH3 không? LiHSO4 có tác dụng với C6H4Br-CH3 không? LiHSO4 có tác dụng với C6H4CH3ONa không? LiHSO4 có tác dụng với P2H4 không? LiHSO4 có tác dụng với H2SO4.2SO3 không? LiHSO4 có tác dụng với [Ag(NH3)6]3PO4 không? LiHSO4 có tác dụng với (CH3COO)3Fe không? LiHSO4 có tác dụng với HOCH2(CHOH)4COONH4 không? LiHSO4 có tác dụng với OHCH2(CHOH)4COOH không? LiHSO4 có tác dụng với C6H5CH(CH3)2 không? LiHSO4 có tác dụng với Ca5F(PO4)3 không? LiHSO4 có tác dụng với (C2H5)2O không? LiHSO4 có tác dụng với Ba(COO)2 không? LiHSO4 có tác dụng với Ca(COO)2 không? LiHSO4 có tác dụng với Sr(COO)2 không? LiHSO4 có tác dụng với BaBr2 không? LiHSO4 có tác dụng với CH2BrCHBrCH2OH không? LiHSO4 có tác dụng với CH2=CHCH2OH không? LiHSO4 có tác dụng với CH3CH2CH2NH2 không? LiHSO4 có tác dụng với CH3CH2CH2NH3+Cl- không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có LiHSO4 (Liti sunfat) là chất tham gia

Lithium hydrogensulfate; Sulfuric acid hydrogen lithium salt; Lithium sulfate

Xem tất cả phương trình sử dụng LiHSO4

Phương trình có LiHSO4 (Liti sunfat) là chất sản phẩm

Lithium hydrogensulfate; Sulfuric acid hydrogen lithium salt; Lithium sulfate

3H2SO4 + Li3PO4 → H3PO4 + 3LiHSO4 Xem tất cả phương trình tạo ra LiHSO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 08:59:50am