Chất Hóa Học - Li2SO4 - Liti sunfat

Lithium sulfate; Sulfuric acid dilithium salt

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Li2SO4

công thức rút gọn Li2O4S


Liti sunfat

Lithium sulfate; Sulfuric acid dilithium salt

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 109.9446

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Li2SO4

Đánh giá

Li2SO4 - Liti sunfat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Li2SO4-Liti+sunfat-2496
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 4 OXI – KHÔNG KHÍ

Ở các lớp dưới, các biết gì về nguyên tố oxi, về đơn chất phi kim oxi? Các bạn có nhận xét gì về màu sắc, mùi vị và tính tan trong nước của khí oxi? Oxi có thể tác dụng với các chất khác được không? Nếu được thì mạnh hay yếu? Cụ thể chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các vấn đề trên trong bài giảng Tính chất của oxi ngày hôm nay nhé.

Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Tìm hiểu sự oxi hóa là gì và ứng dụng trong đời sống.

Bài 26. Oxit

Các bạn đã biết oxi phản ứng hầu hết các kim loại, và phi kim các. Vậy sản phẩm từ các phản ứng này gọi là gì. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Bài 27. Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy

Khí oxi có rất nhiều trong không khí. Có cách nào tách riêng được khí oxi từ không khí ? Trong phòng thí nghiệm muốn có một lượng nhỏ khí oxi thì làm thế nào ?

Bài 28. Không khí – Sự cháy

Có cách nào để xác định thành phần của không khí ? Không khí có liên quan gì đến sự cháy ? Tại sao khi có gió to thì đám cháy càng dễ bùng cháy to hơn ? Làm thế nào để dập tắt được đám cháy và tốt hơn là để đám cháy không xảy ra ?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Li2SO4 (Liti sunfat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Li2SO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Li2SO4 có tác dụng với Bi(HSO4)SO4 không? Li2SO4 có tác dụng với Bi2CO3(OH)4 không? Li2SO4 có tác dụng với At2S3 không? Li2SO4 có tác dụng với AtCl3 không? Li2SO4 có tác dụng với [N2O2] không? Li2SO4 có tác dụng với Ag2N2O2 không? Li2SO4 có tác dụng với Na2[Ni(OH)4] không? Li2SO4 có tác dụng với NiF3 không? Li2SO4 có tác dụng với KHF2 không? Li2SO4 có tác dụng với K2NiF4 không? Li2SO4 có tác dụng với Ni2SO4(OH)2 không? Li2SO4 có tác dụng với [Ni(NH3)6]SO4 không? Li2SO4 có tác dụng với Ni(NO3)OH không? Li2SO4 có tác dụng với [Ni(NH3)6](NO3)2 không? Li2SO4 có tác dụng với NiF2.4H2O không? Li2SO4 có tác dụng với Ni(NO3)2.6H2O không? Li2SO4 có tác dụng với [Ni(NH3)6]F2 không? Li2SO4 có tác dụng với Ni2O(OH)4 không? Li2SO4 có tác dụng với Li2O2.H2O không? Li2SO4 có tác dụng với LiOOH·H2O không? Li2SO4 có tác dụng với Li2O2.H2O2.3H2O không? Li2SO4 có tác dụng với HSeO3F không? Li2SO4 có tác dụng với [SeO3] không? Li2SO4 có tác dụng với BeF2.H2O không? Li2SO4 có tác dụng với Fe(NH4)2(SO4)2 không? Li2SO4 có tác dụng với K[AsF4] không? Li2SO4 có tác dụng với CaHClO không? Li2SO4 có tác dụng với Na2[Pb(OH)6] không? Li2SO4 có tác dụng với Ca(HCN2)2 không? Li2SO4 có tác dụng với BeCl2.4H2O không? Li2SO4 có tác dụng với Na2[Pd(OH)4] không? Li2SO4 có tác dụng với PdO không? Li2SO4 có tác dụng với [Pd(NH3)4](OH)2 không? Li2SO4 có tác dụng với [Pd(NH3)4]Cl2 không? Li2SO4 có tác dụng với (NH4)4SnS4 không? Li2SO4 có tác dụng với (NH4)2PdCl4 không? Li2SO4 có tác dụng với K2PdCl4 không? Li2SO4 có tác dụng với (NH4)2PdCl6 không? Li2SO4 có tác dụng với Na2SnS3 không? Li2SO4 có tác dụng với K2RuO4.H2O không? Li2SO4 có tác dụng với Ru không? Li2SO4 có tác dụng với K2[RuCl6] không? Li2SO4 có tác dụng với RuO2 không? Li2SO4 có tác dụng với RuCl3.RuCl4 không? Li2SO4 có tác dụng với OsO2 không? Li2SO4 có tác dụng với OsO4 không? Li2SO4 có tác dụng với Os3(CO)12 không? Li2SO4 có tác dụng với Os(OH)4 không? Li2SO4 có tác dụng với [OsO2(OH)4] không? Li2SO4 có tác dụng với (CH3)3CNH2 không? Li2SO4 có tác dụng với (CH3)3CNHCHO không? Li2SO4 có tác dụng với KOH.H2O không? Li2SO4 có tác dụng với K2[OsO4(OH)2] không? Li2SO4 có tác dụng với K3FeO4 không? Li2SO4 có tác dụng với KFeO2 không? Li2SO4 có tác dụng với BaFeO4.H2O không? Li2SO4 có tác dụng với [Sr(H2O)n] không? Li2SO4 có tác dụng với AgAtO3 không? Li2SO4 có tác dụng với Na2Te.9H2O không? Li2SO4 có tác dụng với H2Te không? Li2SO4 có tác dụng với [Co(NH3)6]Cl2OH không? Li2SO4 có tác dụng với K2Ni(CN)4.H2O không? Li2SO4 có tác dụng với K3[Ni(CN)4] không? Li2SO4 có tác dụng với K2[Pt(CN)4].3H2O không? Li2SO4 có tác dụng với KAsF6 không? Li2SO4 có tác dụng với [AsF6] không? Li2SO4 có tác dụng với H2F không? Li2SO4 có tác dụng với AsOF3 không? Li2SO4 có tác dụng với HAsF6.H2O không? Li2SO4 có tác dụng với [Fe(C5H5)2]NO3 không? Li2SO4 có tác dụng với Na2HAsO3 không? Li2SO4 có tác dụng với Sr(ClO4)2 không? Li2SO4 có tác dụng với Na2ZrO3 không? Li2SO4 có tác dụng với H2ZrOF4 không? Li2SO4 có tác dụng với Na[Zr(H2O)3(OH)5] không? Li2SO4 có tác dụng với CeOOH không? Li2SO4 có tác dụng với CeCO3(OH) không? Li2SO4 có tác dụng với HCl.H2O không? Li2SO4 có tác dụng với Ce(NO3)3.6H2O không? Li2SO4 có tác dụng với Ce2(SO4)3 không? Li2SO4 có tác dụng với Ce(NO3)3OH không? Li2SO4 có tác dụng với Ce(NO3)O không? Li2SO4 có tác dụng với [KrF][AuF6] không? Li2SO4 có tác dụng với [ClF6][AsF6] không? Li2SO4 có tác dụng với IO2F không? Li2SO4 có tác dụng với NH4(Hg) không? Li2SO4 có tác dụng với [Co(NH3)6](OH)3 không? Li2SO4 có tác dụng với S2F10 không? Li2SO4 có tác dụng với SClF5.17H2O không? Li2SO4 có tác dụng với HSbCl4 không? Li2SO4 có tác dụng với RbO3 không? Li2SO4 có tác dụng với Cs2S2O7 không? Li2SO4 có tác dụng với CrSi2 không? Li2SO4 có tác dụng với Rb2S2O7 không? Li2SO4 có tác dụng với RbHCO3 không? Li2SO4 có tác dụng với Al2(SO4)3.18H2O không? Li2SO4 có tác dụng với Cr(SO4)OH không? Li2SO4 có tác dụng với Pr(OH)3 không? Li2SO4 có tác dụng với PrCl3.7H2O không? Li2SO4 có tác dụng với PrClO không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Li2SO4 (Liti sunfat) là chất tham gia

Lithium sulfate; Sulfuric acid dilithium salt

4H2 + Li2SO4 → 4H2O + Li2S 4C + Li2SO4 → 4CO + Li2S Xem tất cả phương trình sử dụng Li2SO4

Phương trình có Li2SO4 (Liti sunfat) là chất sản phẩm

Lithium sulfate; Sulfuric acid dilithium salt

2O2 + Li2S → Li2SO4 H2SO4 + 2Li3PO4 → Li2SO4 + 2Li2HPO4 2H2SO4 + 2Li2O2 → 2H2O + O2 + 2Li2SO4 Xem tất cả phương trình tạo ra Li2SO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 03:01:22pm