Chất Hóa Học - Li2HPO4 - Diliti hidrophotphat

Phosphoric acid hydrogen dilithium salt

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Li2HPO4

công thức rút gọn HLi2O4P


Diliti hidrophotphat

Phosphoric acid hydrogen dilithium salt

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 109.8613

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Li2HPO4

Đánh giá

Li2HPO4 - Diliti hidrophotphat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Li2HPO4-Diliti+hidrophotphat-2697
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Nội dung bài giảng Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học giúp học sinh hệ thống hoá lại các kiến thức trong chương như: tính chất của phi kim, tính chất của clo,C, Si, CO, CO , H CO , muối cacbonat. Cấu tạo bảng tuần hoàn và sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố trong chu kì, nhóm và ý nghĩa của bảng tuần hoàn.

Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Mục đích của bài Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng là các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm Cacbon khử CuO ở nhiệt độ cao; Nhiệt phân muối NaHCO3 ; Nhận biết muối cacbonat và muối clorua cụ thể. Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hóa học.

CHƯƠNG 4 HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

Từ thời cổ đại con người đã biết sử dụng và chế biến các loại hợp chất hữu cơ có trong thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống của mình. Vậy hữu cơ là gì? Hoá học hữu cơ là gì? Bài học Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ hôm nay giúp các bạn trả lời được câu hỏi này

Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Các bạn đã biết hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon. Vậy hoá trị và liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử các hợp chất hữu cơ như thế nào?

Bài 36. Metan

Metan có cấu tạo, tính chất và ứng dụng như thế nào? Hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu qua bài giảng về Metan.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Li2HPO4 (Diliti hidrophotphat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Li2HPO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Li2HPO4 có tác dụng với Na2H2XeO6 không? Li2HPO4 có tác dụng với NaHXeO4 không? Li2HPO4 có tác dụng với [PO2F2] không? Li2HPO4 có tác dụng với H2PO3F không? Li2HPO4 có tác dụng với HPO2F2 không? Li2HPO4 có tác dụng với NH4PF6 không? Li2HPO4 có tác dụng với K2TeO4 không? Li2HPO4 có tác dụng với K2H4TeO6.3H2O không? Li2HPO4 có tác dụng với K2TeO3 không? Li2HPO4 có tác dụng với Na6TeO6.2H2O không? Li2HPO4 có tác dụng với HfI2O không? Li2HPO4 có tác dụng với HfN không? Li2HPO4 có tác dụng với K2HgI4.2H2O không? Li2HPO4 có tác dụng với (Hg2N)I.H2O không? Li2HPO4 có tác dụng với (NH4)2S4O6 không? Li2HPO4 có tác dụng với I3N không? Li2HPO4 có tác dụng với Rb2SnCl6 không? Li2HPO4 có tác dụng với (NH4)2SnCl6 không? Li2HPO4 có tác dụng với Cs2[SnCl6] không? Li2HPO4 có tác dụng với OCN không? Li2HPO4 có tác dụng với BO3 không? Li2HPO4 có tác dụng với SCN không? Li2HPO4 có tác dụng với [S2O3] không? Li2HPO4 có tác dụng với In(NO3)3.5H2O không? Li2HPO4 có tác dụng với In(NO3)O không? Li2HPO4 có tác dụng với In2(SO4)3.9H2O không? Li2HPO4 có tác dụng với CH3CHClCOOH không? Li2HPO4 có tác dụng với NH2CH2CH2CH2CN không? Li2HPO4 có tác dụng với HNCO không? Li2HPO4 có tác dụng với CN không? Li2HPO4 có tác dụng với Na[Au(CN)2] không? Li2HPO4 có tác dụng với Na[Ag(CN)2] không? Li2HPO4 có tác dụng với CH2=C(CH3)COOH không? Li2HPO4 có tác dụng với CH2=C(CH3)COOCH3 không? Li2HPO4 có tác dụng với (CH3)3CCOOH không? Li2HPO4 có tác dụng với C3H7COOH không? Li2HPO4 có tác dụng với C3H7CHO không? Li2HPO4 có tác dụng với CaZnO2 không? Li2HPO4 có tác dụng với AlO2 không? Li2HPO4 có tác dụng với Mg2C3 không? Li2HPO4 có tác dụng với C3H4 không? Li2HPO4 có tác dụng với NaKCO3 không? Li2HPO4 có tác dụng với CH3CH(OH)CH2CH3 không? Li2HPO4 có tác dụng với CH3C(O)CH2CH3 không? Li2HPO4 có tác dụng với C5H11Cl không? Li2HPO4 có tác dụng với C5H11Br không? Li2HPO4 có tác dụng với FexOy không? Li2HPO4 có tác dụng với CHI3 không? Li2HPO4 có tác dụng với C7H15Br không? Li2HPO4 có tác dụng với BrHC=CHBr không? Li2HPO4 có tác dụng với C2H2Br4 không? Li2HPO4 có tác dụng với (CH3)2-N-N=O không? Li2HPO4 có tác dụng với (CH3)2NH không? Li2HPO4 có tác dụng với C6H14O6 không? Li2HPO4 có tác dụng với C3H5(ONa)3 không? Li2HPO4 có tác dụng với C3H7Cl không? Li2HPO4 có tác dụng với PbI2 không? Li2HPO4 có tác dụng với [C3H5(OH)2O]2Cu không? Li2HPO4 có tác dụng với C6H5SO3Na không? Li2HPO4 có tác dụng với C4H4 không? Li2HPO4 có tác dụng với CH2=CH-COONa không? Li2HPO4 có tác dụng với CH2=CH-COOH không? Li2HPO4 có tác dụng với HCOO-CH=CH2 không? Li2HPO4 có tác dụng với C6H5N2Cl không? Li2HPO4 có tác dụng với (C2H4)n không? Li2HPO4 có tác dụng với C4H6Br2 không? Li2HPO4 có tác dụng với C3H4Br4 không? Li2HPO4 có tác dụng với Ba(HSO3)2 không? Li2HPO4 có tác dụng với CuCl2.2H2O không? Li2HPO4 có tác dụng với C2H4(ONa)2 không? Li2HPO4 có tác dụng với H2SO4.3SO3 không? Li2HPO4 có tác dụng với C2H4Cl2 không? Li2HPO4 có tác dụng với C6Cl6 không? Li2HPO4 có tác dụng với C4H6Br4 không? Li2HPO4 có tác dụng với C4H6(OH)4 không? Li2HPO4 có tác dụng với Fe(SCN)3 không? Li2HPO4 có tác dụng với CuS2 không? Li2HPO4 có tác dụng với (CH3COO)2Zn không? Li2HPO4 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2OH không? Li2HPO4 có tác dụng với C6H5OCH2CH3 không? Li2HPO4 có tác dụng với C6H4Br-CH3 không? Li2HPO4 có tác dụng với C6H4CH3ONa không? Li2HPO4 có tác dụng với P2H4 không? Li2HPO4 có tác dụng với H2SO4.2SO3 không? Li2HPO4 có tác dụng với [Ag(NH3)6]3PO4 không? Li2HPO4 có tác dụng với (CH3COO)3Fe không? Li2HPO4 có tác dụng với HOCH2(CHOH)4COONH4 không? Li2HPO4 có tác dụng với OHCH2(CHOH)4COOH không? Li2HPO4 có tác dụng với C6H5CH(CH3)2 không? Li2HPO4 có tác dụng với Ca5F(PO4)3 không? Li2HPO4 có tác dụng với (C2H5)2O không? Li2HPO4 có tác dụng với Ba(COO)2 không? Li2HPO4 có tác dụng với Ca(COO)2 không? Li2HPO4 có tác dụng với Sr(COO)2 không? Li2HPO4 có tác dụng với BaBr2 không? Li2HPO4 có tác dụng với CH2BrCHBrCH2OH không? Li2HPO4 có tác dụng với CH2=CHCH2OH không? Li2HPO4 có tác dụng với CH3CH2CH2NH2 không? Li2HPO4 có tác dụng với CH3CH2CH2NH3+Cl- không? Li2HPO4 có tác dụng với H2NCH2COOCH3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Li2HPO4 (Diliti hidrophotphat) là chất tham gia

Phosphoric acid hydrogen dilithium salt

Xem tất cả phương trình sử dụng Li2HPO4

Phương trình có Li2HPO4 (Diliti hidrophotphat) là chất sản phẩm

Phosphoric acid hydrogen dilithium salt

H2SO4 + 2Li3PO4 → Li2SO4 + 2Li2HPO4 Xem tất cả phương trình tạo ra Li2HPO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 07:46:39am