Chất Hóa Học - Hg(CH3COO)2 - Thủy ngân(II) axetat

Mercury acetate; Mercuric acetate; Bisacetic acid mercury(II); Diacetic acid mercury(II) salt; Bis(acetyloxy)mercury; Diacetoxymercury; Mercuric diacetate; Mercury(II) acetate; Mercury diacetate; Mercuridiacetic acid; Mercuric(II)acetate; Diacetoxymercury(II); Acetic acid mercury

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Hg(CH3COO)2

công thức rút gọn C4H6HgO4


Thủy ngân(II) axetat

Mercury acetate; Mercuric acetate; Bisacetic acid mercury(II); Diacetic acid mercury(II) salt; Bis(acetyloxy)mercury; Diacetoxymercury; Mercuric diacetate; Mercury(II) acetate; Mercury diacetate; Mercuridiacetic acid; Mercuric(II)acetate; Diacetoxymercury(II); Acetic acid mercury

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 318.6780

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Hg(CH3COO)2

Đánh giá

Hg(CH3COO)2 - Thủy ngân(II) axetat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Hg(CH3COO)2-Thuy+ngan(II)+axetat-1471
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Rèn luyện các thao tác thí nghiệm: quan sát hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận về những tính chất hoá học của oxit và axit.

Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ

Nội dung bài học chủ yếu đề cập đến tính chất hoá học chung của bazơ (tác dụng với chất chỉ thị màu, và với axit); tính chất hoá học riêng của bazơ tan (kiềm) (tác dụng với oxit axit và với dung dịch muối); tính chất riêng của bazơ không tan trong nước (bị nhiệt phân huỷ).

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Nội dung bài học nghiên cứu về các vấn đề: Natri hidroxit NaOH và Canxi hidroxitCa(OH) có những tính chất vật lí, tính chất hóa học nào? Những ứng dụng trong đời sống và sản xuất gồm những gì?

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Các bạn đã nghiên cứu các tính chất hóa học của Axit, Bazơ; Ngoài những tính chất đã tìm hiểu ra. Thìhai hợp chất này còn có thêm một tính chất nữa là tác dụng với muối, vậy Muối tác dụng vớiAxit, Bazơ tạo ra sản phẩm gì? Và còn có tính chất nào khác nữa không? Ta vào bài học mới ngày hôm nay.

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài học hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu hợp chất muối quan trọng là Natriclorua và Kali nitrat. Vậy các muối này có những tính chất gì và ứng dụng ra sao? Để hiểu được ta vào bài mới.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Hg(CH3COO)2 (Thủy ngân(II) axetat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Hg(CH3COO)2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Hg(CH3COO)2 có tác dụng với H4P2O8 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với HAuCl4 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với N2H5Cl không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với NH3OHCl không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với PH4Cl không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với RhCl3 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Rh không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với C2H7NHCl không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với C2H7N không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với N2H6Cl2 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Hg(CN)2 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với HgCrO4 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với KSCN không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với CHNS không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với H2[Hg(SCN)4] không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với K2[Hg(CN)4] không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với (Hg2N)OH.2H2O không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Cl2O không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với (NH3OH)NO3 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với N2H5NO3 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với NOHSO4 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với N2H6(NO3)2 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với RbNO3 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Ho không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Ho(NO3)3 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với K2O2 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Ag2Cr2O7 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Tl2Cr2O7 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với K2CO3.1,5 H2O không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với K2S2 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với K2SiS3 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với K2S.5H2O không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với K2S2O6 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với K3PO4.7H2O không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với K2HPO4 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Li3PO4 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với KBrO4 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với KHSO3 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với KHO2 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với ScCl3 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với K3ScCl6 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với ZrCl4 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với K2ZrCl6 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với HfCl4 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với K2HfCl6 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với K2PtCl6 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với PtCl4 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với ThCl4 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với K2ThCl6 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Ba(ClO3)2 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Ba(IO3)2 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với (NH4)2SO3 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Na2SeO4 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Na2SeO3 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với TeO2 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Na4P2O7 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Mg2P2O7 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với K[Cr(OH)4] không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với K3[Fe(OH)6] không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với K3[FeCN)6] không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với KNO3.(1-2)HNO3 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với CsNO2 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với CsNO3.HNO3 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với [K(H2O)6]OH không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Mg(NO3)2.6H2O không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với [Mg(H2O)6](NO3)2 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Mg(OH)NO3 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Mg2CO3(OH)2 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với MgCO3.5H2O không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với MgF2 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Na2MnO4 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với NaMnO4 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Ba(HS)2 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Mn(NO3)2 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với MnO2.nH2O không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với MnS2O6 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với MnSO2 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Mn(OH)2 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với HNO4 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Na2CO3.10H2O không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với NaO2 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Na2HPO4.12H2O không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Na3NO4 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với K3NO4 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Na4BeO3 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Na2SiS3 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Na2S.9H2O không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Sb2S3 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Na3SbS3 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với CH3COCH2Br không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Na2S2O5 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Na2S2O3.5H2O không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Na2S5 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với H2S2O3 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với HSO3Cl không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với S2O5Cl2 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Na2Sx không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Na4SiO4 không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Na2SiO3.9H2O không? Hg(CH3COO)2 có tác dụng với Na2SO3Se không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Hg(CH3COO)2 (Thủy ngân(II) axetat) là chất tham gia

Mercury acetate; Mercuric acetate; Bisacetic acid mercury(II); Diacetic acid mercury(II) salt; Bis(acetyloxy)mercury; Diacetoxymercury; Mercuric diacetate; Mercury(II) acetate; Mercury diacetate; Mercuridiacetic acid; Mercuric(II)acetate; Diacetoxymercury(II); Acetic acid mercury

2Al + 3Hg(CH3COO)2 → 3Hg + 2Al(CH3COO)3 Xem tất cả phương trình sử dụng Hg(CH3COO)2

Phương trình có Hg(CH3COO)2 (Thủy ngân(II) axetat) là chất sản phẩm

Mercury acetate; Mercuric acetate; Bisacetic acid mercury(II); Diacetic acid mercury(II) salt; Bis(acetyloxy)mercury; Diacetoxymercury; Mercuric diacetate; Mercury(II) acetate; Mercury diacetate; Mercuridiacetic acid; Mercuric(II)acetate; Diacetoxymercury(II); Acetic acid mercury

Xem tất cả phương trình tạo ra Hg(CH3COO)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 09:35:01am