Chất Hóa Học - FeSO4.7H2O - Sắt(II) sunfat heptahidrat

Ferrous sulfate heptahydrate; Iron(II) sulfate heptahydrate; Presfersul; Irosul; Iron protosulfate; Ironate; Iron(II) sulfate 7hydrate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

FeSO4.7H2O

công thức rút gọn FeH14O11S


Sắt(II) sunfat heptahidrat

Ferrous sulfate heptahydrate; Iron(II) sulfate heptahydrate; Presfersul; Irosul; Iron protosulfate; Ironate; Iron(II) sulfate 7hydrate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 278.0146

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất FeSO4.7H2O

Đánh giá

FeSO4.7H2O - Sắt(II) sunfat heptahidrat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-FeSO4.7H2O-Sat(II)+sunfat+heptahidrat-1942
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 27. Cacbon

Nội dung bài giảng Cacbon tìm hiểu Đơn chất cacbon có 3 dạng thù hình chính: Kim cương, than chì và cacbon vô định hình; Cacbon vô định hình (than gỗ, than xương, mồ hóng…) có tính hấp phụ và hoạt động hóa học nhất; Sơ lược tính chất vật lí của 3 dạng thù hình; Cacbon là phi kim hoạt động hóa học yếu: Tác dụng với oxi và một số oxit kim loại, tính chất hóa học đặc biệt của cácbon là tínhkhử ở nhiệt độ cao; Một số ứng dụng tương ứng với tính chất vật lí và tính chất hóa học của cacbon.

Bài 28. Các oxit của cacbon

Nội dung bài học Các oxit của cacbon tìm hiểu về hai hợp chất quan trọng là CO và CO . Hai oxit này thuộc loại nào? Chúng có những tính chất và ứng dụng gì? để trả lời chúng ta sẽ nghiên cứu về tính chất và ứng dụng của các oxit này.

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Nội dung bài học Axit cacbonic và muối cacbonat tìm hiểu H CO là axit rất yếu, không bền; Muối cacbonat có những tính chất của muối như tác dụng với axit, với dd muối, với dd kiềm. Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao và giải phóng khí CO . Muối cacbonat có ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn để bảo vệ môi trường.

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai trong vỏ trái đất, ngành công nghiệp liên quan đến silic và hợp chất của nó gọi là công nghiệp silicat rất gần gũi trong đời sống, chúng ta hãy nghiên cứu về silic và ngành công nghiệp này

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, còn được biết với tên Bảng tuần hoàn Mendeleev, là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành dạng bảng, dựa trên số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân), cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng. Các nguyên tố được biểu diễn theo trật tự số hiệu nguyên tử tăng dần, thường liệt kê cùng với ký hiệu hóa học trong mỗi ô. Dạng tiêu chuẩn của bảng gồm các nguyên tố được sắp xếp thành 18 cột và 7 dòng, với hai dòng kép nằm riêng nằm bên dưới cùng.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học FeSO4.7H2O (Sắt(II) sunfat heptahidrat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu FeSO4.7H2O có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

FeSO4.7H2O có tác dụng với Na3H2IO6 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với Re không? FeSO4.7H2O có tác dụng với ReF7 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với HReO4 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với ReF4 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với ReO3F không? FeSO4.7H2O có tác dụng với NaReO4 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với C5H6 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với NaC5H5 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với Fe(HCO3)2 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với FeSO3 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với FeP2 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với BiOOH không? FeSO4.7H2O có tác dụng với BiF3 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với Bi(OH)3 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với HBiCl4 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với GaCl3.H2O không? FeSO4.7H2O có tác dụng với GaClO không? FeSO4.7H2O có tác dụng với Ga không? FeSO4.7H2O có tác dụng với LiGaH4 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với GaOOH không? FeSO4.7H2O có tác dụng với NaGaO2 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với Ga(NO3)3 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với Ga2O không? FeSO4.7H2O có tác dụng với ZnGa2O4 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với HNCS không? FeSO4.7H2O có tác dụng với H2C2N2S3 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với Pt(CN)2 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với H2[Pt(CN)4] không? FeSO4.7H2O có tác dụng với CNCl không? FeSO4.7H2O có tác dụng với NH4ClO3 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với NH3OHClO4 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với HI3O8 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với CH3COOCHCHC2H5 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với C2H5CH2CHO không? FeSO4.7H2O có tác dụng với CH3-CH=CH2 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với C17H33COONa không? FeSO4.7H2O có tác dụng với (C17H33COO)3C3H5 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với ClO3 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với NaBr không? FeSO4.7H2O có tác dụng với HIO không? FeSO4.7H2O có tác dụng với NH4N3 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với NH4I3 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với NH4ClO không? FeSO4.7H2O có tác dụng với NH2Cl không? FeSO4.7H2O có tác dụng với Cl2.nH2O không? FeSO4.7H2O có tác dụng với NCl3 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với (NH3OH)Cl không? FeSO4.7H2O có tác dụng với (NH3OH)N3 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với KI3 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với H4PO4 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với [Na(H2O)4] không? FeSO4.7H2O có tác dụng với As(HSO4)3 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với NaHSeO3 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với SeCl4 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với Na2[Se(OH)6] không? FeSO4.7H2O có tác dụng với NaHSeO4 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với SeO4 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với TeO3 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với Na2TeO3 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với Na2TeO4.2H2O không? FeSO4.7H2O có tác dụng với SeOCl2 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với Se(OH)2Cl2 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với Ag2Te không? FeSO4.7H2O có tác dụng với (C6H5)3Sb không? FeSO4.7H2O có tác dụng với Na2Se không? FeSO4.7H2O có tác dụng với NaHSe không? FeSO4.7H2O có tác dụng với NaH2AsO4.H2O không? FeSO4.7H2O có tác dụng với As2O5 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với H3AsO4.0,5H2O không? FeSO4.7H2O có tác dụng với Na2HAsO4 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với As2S5 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với (NH4)3AsO4.3H2O không? FeSO4.7H2O có tác dụng với H3AsO3 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với (PO3) không? FeSO4.7H2O có tác dụng với SO3NH2− không? FeSO4.7H2O có tác dụng với H3NSO3 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với NaH2NSO3 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với HSO5 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với HPF6 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với PF6 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với (Cr2O7) không? FeSO4.7H2O có tác dụng với XeO4 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với H2TeO4 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với Na2H4TeO6 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với Ba2XeO6 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với Te(OH)6 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với XeO3F2 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với XeO2F4 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với H2XeO4 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với H6TeO6.4H2O không? FeSO4.7H2O có tác dụng với K2H4TeO6 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với Na6TeO6 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với HfI4 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với Hg(NH3)2Cl2 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với Na2HgCl4 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với Hg2I2 không? FeSO4.7H2O có tác dụng với K2[HgI4] không? FeSO4.7H2O có tác dụng với NH4I không? FeSO4.7H2O có tác dụng với HgSO4 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có FeSO4.7H2O (Sắt(II) sunfat heptahidrat) là chất tham gia

Ferrous sulfate heptahydrate; Iron(II) sulfate heptahydrate; Presfersul; Irosul; Iron protosulfate; Ironate; Iron(II) sulfate 7hydrate

FeSO4.7H2O → 7H2O + FeSO4 Xem tất cả phương trình sử dụng FeSO4.7H2O

Phương trình có FeSO4.7H2O (Sắt(II) sunfat heptahidrat) là chất sản phẩm

Ferrous sulfate heptahydrate; Iron(II) sulfate heptahydrate; Presfersul; Irosul; Iron protosulfate; Ironate; Iron(II) sulfate 7hydrate

7H2O + FeSO4 → FeSO4.7H2O Xem tất cả phương trình tạo ra FeSO4.7H2O

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-09 05:25:23pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(