Chất Hóa Học - Fe(SCN)3 - Sắt (III) Thiocyanate

Tris(thiocyanic acid)iron(III) salt

Advertisement

Fe(SCN)3

công thức rút gọn C3FeN3S3


Sắt (III) Thiocyanate

Tris(thiocyanic acid)iron(III) salt

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 230.0922

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Fe(SCN)3

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Fe(SCN)3 - Sắt (III) Thiocyanate - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Fe(SCN)3-Sat+(III)+Thiocyanate-3114
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Thường có nhiều cách biểu diễn nồng độ dung dịch, các em sẽ tìm hiểu hai loại nồng độ dung dịch là nồng độ phần trăm và nồng độ mol. x

Bài 43. Pha chế dung dịch

Chúng ta đã biết cách tính nồng độ dung dịch. Nhưng làm thế nào để pha chế được dung dịch theo nồng độ cho trước ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

CHƯƠNG 1 CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Chương 4"Oxi - Không khí" (lớp 8) đã sơ lược đề cập đến hai loại Oxit chính là oxit bazơ và 0xit axit, Chúng có những tính chất hoá học nào ?

Bài 2. Một số oxit quan trọng

Canxi 0xit có những tính chất, ứng dụng gì và được sản xuất như thế nào ? Lưu huỳnh đioxit có những tính chất, ứng dụng gì ? Điều chẽ nó như thế nào ?

Bài 3. Tính chất hóa học của axit

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu các tính chất hóa học đặc trưng của axit, các axit khác nhau có những tính chất hóa học nào giống nhau, từ đó có thể xác định được thứ tự mạnh yếu của các axit.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Fe(SCN)3 (Sắt (III) Thiocyanate)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Fe(SCN)3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Fe(SCN)3 có tác dụng với (C6H5COO)2Cu không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH3CH(OH)COOH không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH3CH2CH2COOH không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH2=CHCOOC6H5 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với HOCH2CH2NH2 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với (C12H22O11)2Cu không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CnH(2n + 3)N không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CxHyO không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CnH2n+2O không? Fe(SCN)3 có tác dụng với C6H12O7NH4 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với C6H5CH2OH không? Fe(SCN)3 có tác dụng với H2N-CH2-COOH không? Fe(SCN)3 có tác dụng với HO–CH2 –COOH không? Fe(SCN)3 có tác dụng với HOCH2COOH không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH2=CHCOO-CH3 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với C2H5NHCH3 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với H2N-CH2-COOK không? Fe(SCN)3 có tác dụng với H2NCH2CONHCH(CH3)COOH không? Fe(SCN)3 có tác dụng với H2N-CH2-COONa không? Fe(SCN)3 có tác dụng với H2N-CH2-COOC2H5 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH3CONHC6H5 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH3COOCH(Br)-CH2Br không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH2OH[CHOH]4COOH không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH2OH[CHOH]4COONa không? Fe(SCN)3 có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? Fe(SCN)3 có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH2=C(CH3)-COOCH3 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với ClCH2CH(CH3)CHClCH3 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH2=CHCOONa không? Fe(SCN)3 có tác dụng với HO-C6H2(NO2)3 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH2=CHCH3 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH2Br-CH(Br)-CH3 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH3-CH2-CH3 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH2(CH3)-CH2-CH3 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH3CH2CH=O không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH3CH2COOH không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH2(Br)-CH(Br)-COOH không? Fe(SCN)3 có tác dụng với C3H4Br2O2 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với C6H5-CH(Br)-CH2Br không? Fe(SCN)3 có tác dụng với HCOONa không? Fe(SCN)3 có tác dụng với NH4NaCO3 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với (Br)3C6H2OH không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH2=CH-CH=CH2 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH(C6H5)=CH2 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với (-CH2-CH=CH-CH2-)n không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH3-CH2-CH(OH)-CH2(OH) không? Fe(SCN)3 có tác dụng với RCH=O không? Fe(SCN)3 có tác dụng với (CH3)2CHCH2CH=O không? Fe(SCN)3 có tác dụng với HCOOCH2CH2CH(CH3)2 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với C2H5ONa không? Fe(SCN)3 có tác dụng với (-CH2-CH(OOCH3)-)n không? Fe(SCN)3 có tác dụng với (-CH2-CH2-)n không? Fe(SCN)3 có tác dụng với (-CH(C6H5)-CH2-)n không? Fe(SCN)3 có tác dụng với (-CH2-CH(OOCH3)-)n không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH2=C(CH3)-CH=CH2 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n không? Fe(SCN)3 có tác dụng với C2H5COOCH − CH = CH2 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với HCOOCH2CH2CH3 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với HCOOCH(CH3)2 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với HCOOCH2 − C6H5 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với HOCH2 − C6H5 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với [-CH2-CH(OCOCH3)-]n không? Fe(SCN)3 có tác dụng với [- CH2-CH(OH)-]n không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH2=CH(CH3) không? Fe(SCN)3 có tác dụng với (-CH2-CH(CH3)-)n không? Fe(SCN)3 có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? Fe(SCN)3 có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH2=CH-Cl không? Fe(SCN)3 có tác dụng với (-CH2-CH-Cl-)n không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CF2=CF2 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với (-CF2-CF2-)n không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH2=C-Cl-CH=CH2 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với (-CH2-C-Cl-CH-CH2-)n không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH2 = CH(CN) không? Fe(SCN)3 có tác dụng với (-CH2-CH(CN)-)n không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH2=CH(CN) không? Fe(SCN)3 có tác dụng với (CH2CH2)O không? Fe(SCN)3 có tác dụng với OH-CH2-CHO không? Fe(SCN)3 có tác dụng với (HOCH2CH2)2NH không? Fe(SCN)3 có tác dụng với (HOCH2CH2)3N không? Fe(SCN)3 có tác dụng với HO–CH2CH2 –O–CH2CH2–OH không? Fe(SCN)3 có tác dụng với HO–CH2CH2–O–CH2CH2 – O–CH2CH2–OH không? Fe(SCN)3 có tác dụng với HO–(CH2CH2 –O–)nH không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH2OH-CH2Cl không? Fe(SCN)3 có tác dụng với ClOH không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH3-CCNa không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH3CH2CN không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH3CH2CH(Br)CH2CH2CH3 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2CH2F không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH3CH(Br)CH2CH2CH3 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH3CH2CH(I)CH2CH3 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH3CH(CH3)CH2CH2CH(Cl)CH2CH3 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với CH3CH(Cl)CH2CH2CH(CH3)CH2CH3 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với R-COO-CH3 không? Fe(SCN)3 có tác dụng với R-CH2-OH không? Fe(SCN)3 có tác dụng với C6H5-CH2COOH không? Fe(SCN)3 có tác dụng với C6H5-CH2-CH2OH không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Fe(SCN)3 (Sắt (III) Thiocyanate) là chất tham gia

Tris(thiocyanic acid)iron(III) salt

Xem tất cả phương trình sử dụng Fe(SCN)3

Phương trình có Fe(SCN)3 (Sắt (III) Thiocyanate) là chất sản phẩm

Tris(thiocyanic acid)iron(III) salt

FeCl3 + 3KSCN → 3KCl + Fe(SCN)3 Xem tất cả phương trình tạo ra Fe(SCN)3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 08:25:27pm