Chất Hóa Học - CaSO4.0,5H2O - Canxi sunfat hemihidrat

Calcium sulfate hemihydrate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

CaSO4.0,5H2O

công thức rút gọn


Canxi sunfat hemihidrat

Calcium sulfate hemihydrate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CaSO4.0,5H2O

Đánh giá

CaSO4.0,5H2O - Canxi sunfat hemihidrat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-CaSO4.0,5H2O-Canxi+sunfat+hemihidrat-1944
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Nội dung bài học Axit cacbonic và muối cacbonat tìm hiểu H CO là axit rất yếu, không bền; Muối cacbonat có những tính chất của muối như tác dụng với axit, với dd muối, với dd kiềm. Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao và giải phóng khí CO . Muối cacbonat có ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn để bảo vệ môi trường.

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai trong vỏ trái đất, ngành công nghiệp liên quan đến silic và hợp chất của nó gọi là công nghiệp silicat rất gần gũi trong đời sống, chúng ta hãy nghiên cứu về silic và ngành công nghiệp này

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, còn được biết với tên Bảng tuần hoàn Mendeleev, là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành dạng bảng, dựa trên số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân), cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng. Các nguyên tố được biểu diễn theo trật tự số hiệu nguyên tử tăng dần, thường liệt kê cùng với ký hiệu hóa học trong mỗi ô. Dạng tiêu chuẩn của bảng gồm các nguyên tố được sắp xếp thành 18 cột và 7 dòng, với hai dòng kép nằm riêng nằm bên dưới cùng.

Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Nội dung bài giảng Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học giúp học sinh hệ thống hoá lại các kiến thức trong chương như: tính chất của phi kim, tính chất của clo,C, Si, CO, CO , H CO , muối cacbonat. Cấu tạo bảng tuần hoàn và sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố trong chu kì, nhóm và ý nghĩa của bảng tuần hoàn.

Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Mục đích của bài Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng là các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm Cacbon khử CuO ở nhiệt độ cao; Nhiệt phân muối NaHCO3 ; Nhận biết muối cacbonat và muối clorua cụ thể. Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hóa học.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học CaSO4.0,5H2O (Canxi sunfat hemihidrat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu CaSO4.0,5H2O có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

CaSO4.0,5H2O có tác dụng với ReF7 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với HReO4 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với ReF4 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với ReO3F không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với NaReO4 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với C5H6 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với NaC5H5 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với Fe(HCO3)2 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với FeSO3 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với FeP2 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với BiOOH không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với BiF3 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với Bi(OH)3 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với HBiCl4 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với GaCl3.H2O không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với GaClO không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với Ga không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với LiGaH4 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với GaOOH không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với NaGaO2 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với Ga(NO3)3 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với Ga2O không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với ZnGa2O4 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với HNCS không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với H2C2N2S3 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với Pt(CN)2 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với H2[Pt(CN)4] không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với CNCl không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với NH4ClO3 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với NH3OHClO4 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với HI3O8 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với CH3COOCHCHC2H5 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với C2H5CH2CHO không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với CH3-CH=CH2 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với C17H33COONa không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với (C17H33COO)3C3H5 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với ClO3 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với NaBr không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với HIO không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với NH4N3 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với NH4I3 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với NH4ClO không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với NH2Cl không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với Cl2.nH2O không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với NCl3 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với (NH3OH)Cl không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với (NH3OH)N3 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với KI3 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với H4PO4 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với [Na(H2O)4] không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với As(HSO4)3 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với NaHSeO3 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với SeCl4 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với Na2[Se(OH)6] không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với NaHSeO4 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với SeO4 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với TeO3 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với Na2TeO3 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với Na2TeO4.2H2O không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với SeOCl2 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với Se(OH)2Cl2 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với Ag2Te không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với (C6H5)3Sb không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với Na2Se không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với NaHSe không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với NaH2AsO4.H2O không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với As2O5 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với H3AsO4.0,5H2O không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với Na2HAsO4 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với As2S5 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với (NH4)3AsO4.3H2O không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với H3AsO3 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với (PO3) không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với SO3NH2− không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với H3NSO3 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với NaH2NSO3 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với HSO5 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với HPF6 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với PF6 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với (Cr2O7) không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với XeO4 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với H2TeO4 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với Na2H4TeO6 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với Ba2XeO6 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với Te(OH)6 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với XeO3F2 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với XeO2F4 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với H2XeO4 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với H6TeO6.4H2O không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với K2H4TeO6 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với Na6TeO6 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với HfI4 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với Hg(NH3)2Cl2 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với Na2HgCl4 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với Hg2I2 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với K2[HgI4] không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với NH4I không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với HgSO4 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với C3N4 không? CaSO4.0,5H2O có tác dụng với HSCN không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có CaSO4.0,5H2O (Canxi sunfat hemihidrat) là chất tham gia

Calcium sulfate hemihydrate

CaSO4.0,5H2O → 0,5H2O + CaSO4 Xem tất cả phương trình sử dụng CaSO4.0,5H2O

Phương trình có CaSO4.0,5H2O (Canxi sunfat hemihidrat) là chất sản phẩm

Calcium sulfate hemihydrate

CaSO4.2H2O → H2O + CaSO4.0,5H2O Xem tất cả phương trình tạo ra CaSO4.0,5H2O

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 05:03:44am