Advertisement

Chất Hóa Học - CaO2. 8H2O - Canxi peroxit octahidrat

Calcium peroxide octahydrate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

CaO2. 8H2O

công thức rút gọn


Canxi peroxit octahidrat

Calcium peroxide octahydrate

Tính chất vật lý

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CaO2. 8H2O

Đánh giá

CaO2. 8H2O - Canxi peroxit octahidrat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-CaO2.+8H2O-Canxi+peroxit+octahidrat-1519
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Khi điều chế một lượng chất nào đó trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp, người ta có thể tính được lượng các chất cần dùng (nguyên liệu). Ngược lại, nếu biết lượng nguyên liệu người ta có thể tính được lượng chất điều chế được (sản phẩm).

Bài 23. Bài luyện tập 4

Củng cố các khái niệm : mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí, tỉ khối của chất khí. Củng cố mối quan hệ giữa khối lượng chất lượng chất, thể tích khí. Vận dụng kiến thức giải bài tập và hiện tượng thực tế.

CHƯƠNG 4 OXI – KHÔNG KHÍ

Ở các lớp dưới, các biết gì về nguyên tố oxi, về đơn chất phi kim oxi? Các bạn có nhận xét gì về màu sắc, mùi vị và tính tan trong nước của khí oxi? Oxi có thể tác dụng với các chất khác được không? Nếu được thì mạnh hay yếu? Cụ thể chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các vấn đề trên trong bài giảng Tính chất của oxi ngày hôm nay nhé.

Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Tìm hiểu sự oxi hóa là gì và ứng dụng trong đời sống.

Bài 26. Oxit

Các bạn đã biết oxi phản ứng hầu hết các kim loại, và phi kim các. Vậy sản phẩm từ các phản ứng này gọi là gì. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học CaO2. 8H2O (Canxi peroxit octahidrat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu CaO2. 8H2O có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

CaO2. 8H2O có tác dụng với K2ThCl6 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Ba(ClO3)2 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Ba(IO3)2 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với (NH4)2SO3 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Na2SeO4 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Na2SeO3 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với TeO2 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Na4P2O7 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Mg2P2O7 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với K[Cr(OH)4] không? CaO2. 8H2O có tác dụng với K3[Fe(OH)6] không? CaO2. 8H2O có tác dụng với K3[FeCN)6] không? CaO2. 8H2O có tác dụng với KNO3.(1-2)HNO3 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với CsNO2 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với CsNO3.HNO3 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với [K(H2O)6]OH không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Mg(NO3)2.6H2O không? CaO2. 8H2O có tác dụng với [Mg(H2O)6](NO3)2 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Mg(OH)NO3 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Mg2CO3(OH)2 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với MgCO3.5H2O không? CaO2. 8H2O có tác dụng với MgF2 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Na2MnO4 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với NaMnO4 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Ba(HS)2 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Mn(NO3)2 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với MnO2.nH2O không? CaO2. 8H2O có tác dụng với MnS2O6 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với MnSO2 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Mn(OH)2 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với HNO4 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Na2CO3.10H2O không? CaO2. 8H2O có tác dụng với NaO2 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Na2HPO4.12H2O không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Na3NO4 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với K3NO4 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Na4BeO3 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Na2SiS3 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Na2S.9H2O không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Sb2S3 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Na3SbS3 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với CH3COCH2Br không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Na2S2O5 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Na2S2O3.5H2O không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Na2S5 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với H2S2O3 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với HSO3Cl không? CaO2. 8H2O có tác dụng với S2O5Cl2 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Na2Sx không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Na4SiO4 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Na2SiO3.9H2O không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Na2SO3Se không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Na2SO3.7H2O không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Na3PO4.12H2O không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Na3PO3S không? CaO2. 8H2O có tác dụng với PSCl3 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với NaBr.2H2O không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Na2H2P2O7 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Na2H2P2O6 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với NaBrO không? CaO2. 8H2O có tác dụng với NaIO3 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với NaIO không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Na2[Mg(OH)4] không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Pb2P2O6 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Na4P2O6 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Pb(CH3COO)2 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với NO2NH2 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Cr2(CH3COO)4.2H2O không? CaO2. 8H2O có tác dụng với GeH4 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với GeO2 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Na3[Co(NO2)6] không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Br không? CaO2. 8H2O có tác dụng với (S2O3) không? CaO2. 8H2O có tác dụng với NaCuCl2 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với NaCl.2H2O không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Na[AlOH]4 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với [Na(NH3)4]I không? CaO2. 8H2O có tác dụng với NaI.2H2O không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Na4N2O4 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với NO2F không? CaO2. 8H2O có tác dụng với NaB(OH)4 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với OH không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Li2NH không? CaO2. 8H2O có tác dụng với (NH4)HF2 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với PN(NH2)2 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với PN2H không? CaO2. 8H2O có tác dụng với [Zn(H2O)2(NH3)2]Cl2 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với TcCl4 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với (NH4)2[TcCl6] không? CaO2. 8H2O có tác dụng với NOF không? CaO2. 8H2O có tác dụng với D3PO4 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Pb(SCN)2 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với NH4SCN không? CaO2. 8H2O có tác dụng với PbCO3 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Pb(N3)2 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với Na2[Pb(OH)4] không? CaO2. 8H2O có tác dụng với K2PbO2 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với PbO2 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với PBr5 không? CaO2. 8H2O có tác dụng với PBr3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có CaO2. 8H2O (Canxi peroxit octahidrat) là chất tham gia

Calcium peroxide octahydrate

Xem tất cả phương trình sử dụng CaO2. 8H2O

Phương trình có CaO2. 8H2O (Canxi peroxit octahidrat) là chất sản phẩm

Calcium peroxide octahydrate

Ca(OH)2 + H2O + 6H2O2 → CaO2. 8H2O Xem tất cả phương trình tạo ra CaO2. 8H2O

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 02:22:43am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(