Advertisement

Chất Hóa Học - C6H2OH(NO2)3 - Axit picric

Melinite; Picric acid; Carbazotic acid; Picronitric acid; Nitroxanthic acid; 2,4,6-Trinitrophenol; Picric Acid; C.I.10305; picric acid

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

C6H2OH(NO2)3

công thức rút gọn C6H3N3O7


Axit picric

Melinite; Picric acid; Carbazotic acid; Picronitric acid; Nitroxanthic acid; 2,4,6-Trinitrophenol; Picric Acid; C.I.10305; picric acid

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 229.1039

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Axit picric được sử dụng làm thuốc nổ, diêm; trong ngành da; pin điện; đồng khắc; sản xuất thủy tinh màu; chất kết dính dệt. Sử dụng làm thuốc thử để điều chế các dẫn xuất hữu cơ khác.

Nó cũng được sử dụng trong tổng hợp thuốc nhuộm.

Axit picric được sử dụng làm dung môi để chiết xuất insulin từ mô người.

Advertisement

Đánh giá

C6H2OH(NO2)3 - Axit picric - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-C6H2OH(NO2)3-Axit+picric-1122
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Nội dung bài giảng Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học giúp học sinh hệ thống hoá lại các kiến thức trong chương như: tính chất của phi kim, tính chất của clo,C, Si, CO, CO , H CO , muối cacbonat. Cấu tạo bảng tuần hoàn và sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố trong chu kì, nhóm và ý nghĩa của bảng tuần hoàn.

Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Mục đích của bài Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng là các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm Cacbon khử CuO ở nhiệt độ cao; Nhiệt phân muối NaHCO3 ; Nhận biết muối cacbonat và muối clorua cụ thể. Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hóa học.

CHƯƠNG 4 HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

Từ thời cổ đại con người đã biết sử dụng và chế biến các loại hợp chất hữu cơ có trong thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống của mình. Vậy hữu cơ là gì? Hoá học hữu cơ là gì? Bài học Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ hôm nay giúp các bạn trả lời được câu hỏi này

Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Các bạn đã biết hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon. Vậy hoá trị và liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử các hợp chất hữu cơ như thế nào?

Bài 36. Metan

Metan có cấu tạo, tính chất và ứng dụng như thế nào? Hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu qua bài giảng về Metan.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học C6H2OH(NO2)3 (Axit picric)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu C6H2OH(NO2)3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với Zn(NH3)4SO4 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với CsSH không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với P2O3 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với P2S5 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với Fe2O3.nH2O không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với RbSH không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với LiSH không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với NaSH không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với C6H4CH3OH không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với C6H5COCH3 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với C6H5CHOHCH3 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với XeF6 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với XeOF4 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với XeF4 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với XeO3 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với SF4 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với H2S2O4 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với K3As không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với H3As không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với H3Sb không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với K3Sb không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với Si(OH)4 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với (COONa)2 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với (COOH)2 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với NH4ClO4 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với Na3Sb không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với ZnS2O4 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với NH4Br không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với C2H5COOC3H7 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với BaC2 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với C6H5CHCH2 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với Na3As không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với SiCl4 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với Xe không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với (NHCH2CO)n không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với FeSiO2 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với RCH2OH không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với RCOONa không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với CuCO3.Cu(OH)2 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với Ca(ClO)2 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với C2H5Br không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với NaClO3 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với NaClO2 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với Ba(ClO2)2 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với H2SO4.nSO3 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với H2SO4.(n-1)SO3 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với H2SO4.11H2O không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với [Cu(NO3)4](OH)2 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với N2O3 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với SiH4 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với Ca2SiO4 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với CaO.Al2O3 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 .6H2O không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với H2Cr2O7 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với O không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với FONO2 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với KF không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với INO3 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với KBrO3 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với Pb(HSO4)2 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với [Fe(NO)]SO4 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với NaNH2 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với Na2N không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với Na2NH không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với Mg3P2 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với POBr3 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với FeF3 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với AuF3 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với K2Cr2O4 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với LiAlH4 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với LiCl không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với [Cu(NH3)2]Cl không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với Na2[Zn(OH)4] không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với KIO không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với Si3N4 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với SiI4 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với Na3N không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với CrN không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với Fe(CrO2)2 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với CrO không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với NaHF2 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với FeCu2S2 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với KHS không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với NaHS không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với C2Ag2 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với [Ag(NH3)2]OH không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với PbCl2 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với Ca(CN)2 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với NaKS không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với Cu2FeS2 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với fructozo không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với glucozo không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với HCOOC2H5 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với CH3COOK không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với C2H2O4 không? C6H2OH(NO2)3 có tác dụng với ROH không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có C6H2OH(NO2)3 (Axit picric) là chất tham gia

Melinite; Picric acid; Carbazotic acid; Picronitric acid; Nitroxanthic acid; 2,4,6-Trinitrophenol; Picric Acid; C.I.10305; picric acid

2C6H2OH(NO2)3 → 10CO + 3H2 + 3N2 + 2CO2 Xem tất cả phương trình sử dụng C6H2OH(NO2)3

Phương trình có C6H2OH(NO2)3 (Axit picric) là chất sản phẩm

Melinite; Picric acid; Carbazotic acid; Picronitric acid; Nitroxanthic acid; 2,4,6-Trinitrophenol; Picric Acid; C.I.10305; picric acid

C6H5OH + 3HNO3 → 3H2O + C6H2OH(NO2)3 Xem tất cả phương trình tạo ra C6H2OH(NO2)3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-28 01:54:49am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(