Advertisement

Ba2XeO6

công thức rút gọn Ba2O6Xe


Bari perxenat

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 501.9434

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Dung dịch bari perxenate được sử dụng làm nguyên liệu ban đầu để tổng hợp xenon tetroxide (XeO4) bằng cách trộn với axit sunfuric đậm đặc: Ba2XeO6 (s) + 2 H2SO4 (l) → XeO4 (g) + 2 BaSO4 (s) + 2 HSO4 (l) Hầu hết các perxen kim loại đều ổn định, ngoại trừ perxenate bạc, bị phân hủy dữ dội.
Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Ba2XeO6 - Bari perxenat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Ba2XeO6-Bari+perxenat-2315
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 3 SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Nội dung bài giảng Tính chất của phi kim tìm hiểu về một số tính chất vật lí của phi kim: Phi kim tồn tại ở 3 trạng thái rắn, lỏng, khí. Phần lớn các nguyên tố phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy thấp; Biết những tính chất hoá học chung của phi kim: Tác dụng với oxi, với kim loại vàvới hiđrô. Sơ lược về mức độ hoạt động hoá học mạnh yếu của 1 số phi kim.

Bài 26. Clo

Bài giảng Clo đi sâu tìm hiểu về Tính chất vật lí của clo; Clo có một số tính chất chung của phi kim(tác dụng với kim loại, với hiđro), clo còn tác dụng với nước và dung dịch bazơ, clo là phi kim hoạtđộng mạnh; Phương pháp điều chế clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm; Một số ứng dụng, thu khí clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm.

Bài 27. Cacbon

Nội dung bài giảng Cacbon tìm hiểu Đơn chất cacbon có 3 dạng thù hình chính: Kim cương, than chì và cacbon vô định hình; Cacbon vô định hình (than gỗ, than xương, mồ hóng…) có tính hấp phụ và hoạt động hóa học nhất; Sơ lược tính chất vật lí của 3 dạng thù hình; Cacbon là phi kim hoạt động hóa học yếu: Tác dụng với oxi và một số oxit kim loại, tính chất hóa học đặc biệt của cácbon là tínhkhử ở nhiệt độ cao; Một số ứng dụng tương ứng với tính chất vật lí và tính chất hóa học của cacbon.

Bài 28. Các oxit của cacbon

Nội dung bài học Các oxit của cacbon tìm hiểu về hai hợp chất quan trọng là CO và CO . Hai oxit này thuộc loại nào? Chúng có những tính chất và ứng dụng gì? để trả lời chúng ta sẽ nghiên cứu về tính chất và ứng dụng của các oxit này.

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Nội dung bài học Axit cacbonic và muối cacbonat tìm hiểu H CO là axit rất yếu, không bền; Muối cacbonat có những tính chất của muối như tác dụng với axit, với dd muối, với dd kiềm. Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao và giải phóng khí CO . Muối cacbonat có ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn để bảo vệ môi trường.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Ba2XeO6 (Bari perxenat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Ba2XeO6 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Ba2XeO6 có tác dụng với NH4BeF3 không? Ba2XeO6 có tác dụng với RbPF6 không? Ba2XeO6 có tác dụng với KPF6 không? Ba2XeO6 có tác dụng với NH4SO3F không? Ba2XeO6 có tác dụng với UOF2.H2O không? Ba2XeO6 có tác dụng với LiHCO3 không? Ba2XeO6 có tác dụng với LiAlO2 không? Ba2XeO6 có tác dụng với Hg2(NO3)2.2H2O không? Ba2XeO6 có tác dụng với Hg2NO3OH không? Ba2XeO6 có tác dụng với Hg2CrO4 không? Ba2XeO6 có tác dụng với Cu2SO4(OH)2 không? Ba2XeO6 có tác dụng với Na2Cu(OH)4 không? Ba2XeO6 có tác dụng với Na4FeO3 không? Ba2XeO6 có tác dụng với FeHPO4 không? Ba2XeO6 có tác dụng với (HCOO)2Mg không? Ba2XeO6 có tác dụng với (NH4)2PtCl6 không? Ba2XeO6 có tác dụng với (NH4)3VS4 không? Ba2XeO6 có tác dụng với Na2S2O6 không? Ba2XeO6 có tác dụng với U(SO4)2 không? Ba2XeO6 có tác dụng với UO2(OH)2 không? Ba2XeO6 có tác dụng với VSO4 không? Ba2XeO6 có tác dụng với (VO)SO4 không? Ba2XeO6 có tác dụng với (NH4)4P2O7 không? Ba2XeO6 có tác dụng với Cs[AuCl4] không? Ba2XeO6 có tác dụng với Au2O3 không? Ba2XeO6 có tác dụng với Au(NH2)2Cl không? Ba2XeO6 có tác dụng với NH2OH.H2O không? Ba2XeO6 có tác dụng với (NH3OH)3PO4 không? Ba2XeO6 có tác dụng với NH4C không? Ba2XeO6 có tác dụng với NaC không? Ba2XeO6 có tác dụng với Na3AsS4 không? Ba2XeO6 có tác dụng với Na2TeO4 không? Ba2XeO6 có tác dụng với SeCl2 không? Ba2XeO6 có tác dụng với H2SeCl6 không? Ba2XeO6 có tác dụng với TeCl4 không? Ba2XeO6 có tác dụng với TlNO3 không? Ba2XeO6 có tác dụng với Rh2S3 không? Ba2XeO6 có tác dụng với [Rh(NH3)6]Cl3 không? Ba2XeO6 có tác dụng với H3RhCl6 không? Ba2XeO6 có tác dụng với C2H5NH3Cl không? Ba2XeO6 có tác dụng với (NH4)2PtCl4 không? Ba2XeO6 có tác dụng với AsCl4 không? Ba2XeO6 có tác dụng với Ni(NO2)2 không? Ba2XeO6 có tác dụng với [PCl4][PF6] không? Ba2XeO6 có tác dụng với [AsCl4][AsF6] không? Ba2XeO6 có tác dụng với [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 không? Ba2XeO6 có tác dụng với NO2ClO không? Ba2XeO6 có tác dụng với ZrCl2O không? Ba2XeO6 có tác dụng với SnCl2O không? Ba2XeO6 có tác dụng với (NO)2S2O7 không? Ba2XeO6 có tác dụng với HfCl2O không? Ba2XeO6 có tác dụng với RbNO2 không? Ba2XeO6 có tác dụng với RbNO3.HNO3 không? Ba2XeO6 có tác dụng với Tl2O không? Ba2XeO6 có tác dụng với TlCl không? Ba2XeO6 có tác dụng với [Tl(H2O)] không? Ba2XeO6 có tác dụng với Tl2S không? Ba2XeO6 có tác dụng với Tl2CrO4 không? Ba2XeO6 có tác dụng với Tl2[Zn(OH)4] không? Ba2XeO6 có tác dụng với Tl3PO4 không? Ba2XeO6 có tác dụng với NaH2PO2 không? Ba2XeO6 có tác dụng với H2PO2 không? Ba2XeO6 có tác dụng với S2O6 không? Ba2XeO6 có tác dụng với Ag2SO3 không? Ba2XeO6 có tác dụng với LiHSO4 không? Ba2XeO6 có tác dụng với Li2HPO4 không? Ba2XeO6 có tác dụng với Li3PO4.12H2O không? Ba2XeO6 có tác dụng với K5P3O10 không? Ba2XeO6 có tác dụng với K4P2O7 không? Ba2XeO6 có tác dụng với K2HPO4.3H2O không? Ba2XeO6 có tác dụng với LiH2PO4 không? Ba2XeO6 có tác dụng với NiSO4.7H2O không? Ba2XeO6 có tác dụng với Sc không? Ba2XeO6 có tác dụng với ScCl2OH không? Ba2XeO6 có tác dụng với ScF3 không? Ba2XeO6 có tác dụng với Sc(OH)3 không? Ba2XeO6 có tác dụng với Sc2O3 không? Ba2XeO6 có tác dụng với ZrCl2 không? Ba2XeO6 có tác dụng với ScCl3.xH2O không? Ba2XeO6 có tác dụng với ZrCl không? Ba2XeO6 có tác dụng với [Zr3Cl3(OH)6]Cl3 không? Ba2XeO6 có tác dụng với Zr không? Ba2XeO6 có tác dụng với ZrO2 không? Ba2XeO6 có tác dụng với ZrCl3 không? Ba2XeO6 có tác dụng với HfCl3 không? Ba2XeO6 có tác dụng với [Hf3Cl3(OH)6]Cl3 không? Ba2XeO6 có tác dụng với K2Pt(OH)6 không? Ba2XeO6 có tác dụng với K2Pt(CN)6 không? Ba2XeO6 có tác dụng với PtS2 không? Ba2XeO6 có tác dụng với Pt(NH3)2Cl4 không? Ba2XeO6 có tác dụng với K2Pt(SCN)6 không? Ba2XeO6 có tác dụng với ThCl2O không? Ba2XeO6 có tác dụng với [Th(H2O)] không? Ba2XeO6 có tác dụng với H2PtCl6.6H2O không? Ba2XeO6 có tác dụng với [PtCl4] không? Ba2XeO6 có tác dụng với Th không? Ba2XeO6 có tác dụng với Th(OH)4 không? Ba2XeO6 có tác dụng với ThCl4.8H2O không? Ba2XeO6 có tác dụng với ThO2 không? Ba2XeO6 có tác dụng với [SO3] không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Ba2XeO6 (Bari perxenat) là chất sản phẩm

Xem tất cả phương trình tạo ra Ba2XeO6

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 11:47:07am