Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Ba(O3)2

công thức rút gọn BaO6


Bari diozonit

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 233.3234

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Ba(O3)2

Đánh giá

Ba(O3)2 - Bari diozonit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Ba(O3)2-Bari+diozonit-2390
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 3 SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Nội dung bài giảng Tính chất của phi kim tìm hiểu về một số tính chất vật lí của phi kim: Phi kim tồn tại ở 3 trạng thái rắn, lỏng, khí. Phần lớn các nguyên tố phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy thấp; Biết những tính chất hoá học chung của phi kim: Tác dụng với oxi, với kim loại vàvới hiđrô. Sơ lược về mức độ hoạt động hoá học mạnh yếu của 1 số phi kim.

Bài 26. Clo

Bài giảng Clo đi sâu tìm hiểu về Tính chất vật lí của clo; Clo có một số tính chất chung của phi kim(tác dụng với kim loại, với hiđro), clo còn tác dụng với nước và dung dịch bazơ, clo là phi kim hoạtđộng mạnh; Phương pháp điều chế clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm; Một số ứng dụng, thu khí clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm.

Bài 27. Cacbon

Nội dung bài giảng Cacbon tìm hiểu Đơn chất cacbon có 3 dạng thù hình chính: Kim cương, than chì và cacbon vô định hình; Cacbon vô định hình (than gỗ, than xương, mồ hóng…) có tính hấp phụ và hoạt động hóa học nhất; Sơ lược tính chất vật lí của 3 dạng thù hình; Cacbon là phi kim hoạt động hóa học yếu: Tác dụng với oxi và một số oxit kim loại, tính chất hóa học đặc biệt của cácbon là tínhkhử ở nhiệt độ cao; Một số ứng dụng tương ứng với tính chất vật lí và tính chất hóa học của cacbon.

Bài 28. Các oxit của cacbon

Nội dung bài học Các oxit của cacbon tìm hiểu về hai hợp chất quan trọng là CO và CO . Hai oxit này thuộc loại nào? Chúng có những tính chất và ứng dụng gì? để trả lời chúng ta sẽ nghiên cứu về tính chất và ứng dụng của các oxit này.

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Nội dung bài học Axit cacbonic và muối cacbonat tìm hiểu H CO là axit rất yếu, không bền; Muối cacbonat có những tính chất của muối như tác dụng với axit, với dd muối, với dd kiềm. Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao và giải phóng khí CO . Muối cacbonat có ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn để bảo vệ môi trường.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Ba(O3)2 (Bari diozonit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Ba(O3)2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Ba(O3)2 có tác dụng với Sc(OH)3 không? Ba(O3)2 có tác dụng với Sc2O3 không? Ba(O3)2 có tác dụng với ZrCl2 không? Ba(O3)2 có tác dụng với ScCl3.xH2O không? Ba(O3)2 có tác dụng với ZrCl không? Ba(O3)2 có tác dụng với [Zr3Cl3(OH)6]Cl3 không? Ba(O3)2 có tác dụng với Zr không? Ba(O3)2 có tác dụng với ZrO2 không? Ba(O3)2 có tác dụng với ZrCl3 không? Ba(O3)2 có tác dụng với HfCl3 không? Ba(O3)2 có tác dụng với [Hf3Cl3(OH)6]Cl3 không? Ba(O3)2 có tác dụng với K2Pt(OH)6 không? Ba(O3)2 có tác dụng với K2Pt(CN)6 không? Ba(O3)2 có tác dụng với PtS2 không? Ba(O3)2 có tác dụng với Pt(NH3)2Cl4 không? Ba(O3)2 có tác dụng với K2Pt(SCN)6 không? Ba(O3)2 có tác dụng với ThCl2O không? Ba(O3)2 có tác dụng với [Th(H2O)] không? Ba(O3)2 có tác dụng với H2PtCl6.6H2O không? Ba(O3)2 có tác dụng với [PtCl4] không? Ba(O3)2 có tác dụng với Th không? Ba(O3)2 có tác dụng với Th(OH)4 không? Ba(O3)2 có tác dụng với ThCl4.8H2O không? Ba(O3)2 có tác dụng với ThO2 không? Ba(O3)2 có tác dụng với [SO3] không? Ba(O3)2 có tác dụng với BaI2 không? Ba(O3)2 có tác dụng với Na2SeO4.10H2O không? Ba(O3)2 có tác dụng với (NH4)2SO3.H2O không? Ba(O3)2 có tác dụng với Na5P3O10 không? Ba(O3)2 có tác dụng với TeO không? Ba(O3)2 có tác dụng với Na4P2O7.10H2O không? Ba(O3)2 có tác dụng với Na2Se2O5 không? Ba(O3)2 có tác dụng với Na2SeO3.5H2O không? Ba(O3)2 có tác dụng với H3[Fe(CN)6] không? Ba(O3)2 có tác dụng với Ag3[Fe(CN)6] không? Ba(O3)2 có tác dụng với NaIO4 không? Ba(O3)2 có tác dụng với NaIO3.H2O không? Ba(O3)2 có tác dụng với GeS không? Ba(O3)2 có tác dụng với HS không? Ba(O3)2 có tác dụng với Ba(OH)2.8H2O không? Ba(O3)2 có tác dụng với KFe[Fe(CN)6] không? Ba(O3)2 có tác dụng với K2[Fe(H2O)(CN)5] không? Ba(O3)2 có tác dụng với Fe[Fe(CN)6] không? Ba(O3)2 có tác dụng với Cu3[Fe(CN)6]2 không? Ba(O3)2 có tác dụng với K[Al(OH)4] không? Ba(O3)2 có tác dụng với Ba(HS)2.4H2O không? Ba(O3)2 có tác dụng với AgSbS2 không? Ba(O3)2 có tác dụng với Sb2S5 không? Ba(O3)2 có tác dụng với Na2S2O5.7H2O không? Ba(O3)2 có tác dụng với Na3SbS3.9H2O không? Ba(O3)2 có tác dụng với Na3SbS4 không? Ba(O3)2 có tác dụng với Na3SbS4.9 H2O không? Ba(O3)2 có tác dụng với Na2H2P2O7.6H2O không? Ba(O3)2 có tác dụng với Na3P3O9 không? Ba(O3)2 có tác dụng với H2P2O7 không? Ba(O3)2 có tác dụng với Na2H2P2O6.6H2O không? Ba(O3)2 có tác dụng với Na2H2P2O5 không? Ba(O3)2 có tác dụng với Ag4Ge không? Ba(O3)2 có tác dụng với Na2GeO3 không? Ba(O3)2 có tác dụng với H2GeO3 không? Ba(O3)2 có tác dụng với CoNO3OH không? Ba(O3)2 có tác dụng với Na3[Co(NO2)6].0,5H2O không? Ba(O3)2 có tác dụng với Na[B(OH)4].2H2O không? Ba(O3)2 có tác dụng với [B(H2O)(OH)3] không? Ba(O3)2 có tác dụng với BI3 không? Ba(O3)2 có tác dụng với PN(NH) không? Ba(O3)2 có tác dụng với TcO2 không? Ba(O3)2 có tác dụng với Tc2O7 không? Ba(O3)2 có tác dụng với H2TcCl6 không? Ba(O3)2 có tác dụng với NaTcO4 không? Ba(O3)2 có tác dụng với Tc không? Ba(O3)2 có tác dụng với HTcO4 không? Ba(O3)2 có tác dụng với Tc2S7 không? Ba(O3)2 có tác dụng với TcS2 không? Ba(O3)2 có tác dụng với Tc(OH)4 không? Ba(O3)2 có tác dụng với Pb(HCO3)2 không? Ba(O3)2 có tác dụng với Pb2CO3(OH)2 không? Ba(O3)2 có tác dụng với PbF2 không? Ba(O3)2 có tác dụng với I không? Ba(O3)2 có tác dụng với SnF2 không? Ba(O3)2 có tác dụng với Si2O3 không? Ba(O3)2 có tác dụng với Na[Sn(OH)3] không? Ba(O3)2 có tác dụng với Na2SnO2 không? Ba(O3)2 có tác dụng với Ca[Sn(OH)6] không? Ba(O3)2 có tác dụng với S[Sn(OH)6] không? Ba(O3)2 có tác dụng với Na2SnO3 không? Ba(O3)2 có tác dụng với Sr[Sn(OH)6] không? Ba(O3)2 có tác dụng với Na2SnCl6 không? Ba(O3)2 có tác dụng với Ba[Sn(OH)6] không? Ba(O3)2 có tác dụng với K[Sn(OH)3] không? Ba(O3)2 có tác dụng với KCr(SO4)2 không? Ba(O3)2 có tác dụng với NaClO.5H2O không? Ba(O3)2 có tác dụng với NaOH.H2O không? Ba(O3)2 có tác dụng với SO3F không? Ba(O3)2 có tác dụng với NaSO3F không? Ba(O3)2 có tác dụng với SO2.nH2O không? Ba(O3)2 có tác dụng với SO3NH2 không? Ba(O3)2 có tác dụng với BiNO3(OH)2 không? Ba(O3)2 có tác dụng với Bi(NO3)O không? Ba(O3)2 có tác dụng với Bi(NO3)3.5H2O không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Ba(O3)2 (Bari diozonit) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng Ba(O3)2

Phương trình có Ba(O3)2 (Bari diozonit) là chất sản phẩm

2O3 + BaO2 → O2 + Ba(O3)2 Xem tất cả phương trình tạo ra Ba(O3)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-21 03:26:20am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(